MAASSLUIS | De bouw van het nieuwe station Maassluis Steendijkpolder – onderdeel van de Hoekse Lijn – gebeurt in fases. Dit jaar worden het noordelijk zijperron en de technische ruimtes gebouwd. Dit werk staat gepland vanaf  september tot en met december 2016. Het station bestaat voor een groot deel uit ‘prefab’  onderdelen. Prefab is een manier van bouwen, waarbij de stationsonderdelen pasklaar  gefabriceerd zijn in de fabriek. Dat betekent dus dat de elementen op maat gemaakt worden  en op de bouwplaats in elkaar worden gezet.

Funderingswerk
Voor de fundering van het zijperron van het nieuwe station en de aangrenzende technische ruimte worden vanaf september 2016 palen aangebracht. Voor het funderen in de directe  omgeving van de parkeergarage zullen zogenaamde schroefpalen worden gebruikt. Met het gebruik van deze palen wordt trillingshinder voorkomen. Verder van de garage en de appartementen af worden betonnen palen geheid, waarbij wordt voorgeboord. De planning  ziet er in het kort als volg uit:

  • Aanbrengen (schroef)palen technische ruimte: vanaf september 2016
  • Aanbrengen fundering station: september – oktober 2016
  • Plaatsen perronelementen, multiwand en installatietechniek: okt – dec 2016

Monitoren
De garage en enkele appartementen van de Waterwegtorens worden aan de buitenzijde opgenomen (nulmeting). Hiervoor is een onafhankelijk expertisebureau ingeschakeld. Tijdens de bouw vinden deformatiemetingen plaats, hiervoor zijn meetpunten aangebracht. Naast deformatiemetingen vinden ook trillings- en geluidsmetingen plaats.

Technische ruimte Albert Schweitzerdreef

Aan de Albert Schweitzerdreef komen technische ruimtes van de RET voor de spoortechniek, tractie en energievoorziening. Het bouwrijp maken van het terrein is voltooid. Het aanbrengen van de palen van de technische ruimte zal naar verwachting in september 2016 plaatsvinden. In totaal zijn ongeveer 16 palen (2 keer een sessie van 8 palen) nodig voor de bouw van de ruimtes. De planning ziet er in het kort als volg uit:

  • Aanbrengen van ongeveer 16 palen: vanaf september 2016
  • Het plaatsen van de units, hijsen en aansluiten: najaar 2016
  • Aanbrengen van de groene bekleding (schil): begin/voorjaar 2017

Daarna volgt nog het plaatsen van definitieve hekwerken en het aanbrengen groenvoorziening


HoekselijnMocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Hoekse Lijn, telefoon 010 4894334 of 06 53819844.
Meer informatie over het project Hoekse Lijn kunt u vinden op hoekselijn.mrdh.nl

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt