RIJNMOND | Kinderen en jongeren experimenteren en verkennen grenzen, dat hoort bij hun leeftijd. Maar soms gaan ze te ver. Om problemen aan te pakken en te voorkomen dat jongeren afglijden in de criminaliteit werkt de politie in de veiligheidsregio’s Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond samen met de hulpverlening. Met het ondertekenen van een samenwerkings convenant op 10 mei jl. is het startschot gegeven voor verregaande samenwerking tussen het Jeugd Preventie Team (Zuid-Holland Zuid) en Pak Je Kans (Rotterdam Rijnmond).

Het Jeugd Preventie Team is een samenwerkingsverband tussen de politie en Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid. In Rotterdam Rijnmond wordt het interventieprogramma Pak Je Kans uitgevoerd, eveneens in nauwe samenwerking met de politie, door Humanitas, FlexusJeugdplein en Kwadraad.

Jolanda de Witte (wethouder Zwijndrecht), regionaal portefeuillehouder Jeugd Zuid-Holland Zuid: “Jongeren kunnen om uiteenlopende redenen in de problemen komen. Bijvoorbeeld door verkeerd gedrag, zoals diefstal of vernieling. Wanneer de politie zich zorgen maakt over deze jongeren, ondersteunen het Jeugd Preventie Team en Pak je Kans de jongeren en hun ouders om tot een oplossing te komen. De samenwerking van deze teams brengt veel ervaring bij elkaar en mogelijkheden om van elkaar te leren.

Jan van Belzen (burgemeester Barendrecht), voorzitter stuurgroep Pak Je Kans: “Ik vind het een mooie en logische stap dat we nu de krachten gaan bundelen en ook als gemeenten de handen ineenslaan. Hiermee komen we dichter bij elkaar. En daar zit ook onze kracht als we jongeren effectiever willen helpen: bij het bundelen van kennis en expertise in een betere samenwerking. Ook met onze partners. Zodat we jongeren op het juiste spoor zetten voordat het te laat is, want juist dat is zo belangrijk. Voorkomen is beter dan genezen.

Jacques Bovens (bestuurder FlexusJeugdplein), aanbieder Pak je Kans: “Kenmerkend is de snelle actie: op straat, op het politiebureau en in het gezin, want dan is de kans op verandering het grootst. Daarmee helpen we de jongeren uit de problemen en dragen we bij aan een veilige en prettige leefomgeving voor iedereen. Ons streven is dan ook om samen met onze partners te komen tot een dekkende aanpak voor beide regio’s.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. bea scheurwater
    16 mei 2017 at 11:44

    Er worden wat convenanten gesloten hè, intenties zijn goed