MAASSLUIS | Met de onthulling van het impressiebord gaven Linda Rose Santhagens van Rijkswaterstaat en wethouder Fred Voskamp maandag 11 november 2019 het startsein voor de aanleg van twee getijdenparken in de oever van Het Scheur bij Maassluis. De daadwerkelijke aanleg start in 2020. Eén park komt ter hoogte van natuurspeelplaats Avonturis, het tweede park wordt gerealiseerd ter hoogte van het gemaal de Zaayer.

© Henrike Heijboer

© Henrike Heijboer

Een getijdenpark ligt in of langs de oever van de rivier. Met vloed loopt het onder water en met eb valt het deels droog. Hierdoor ontstaat een nieuwe, unieke leefomgeving voor planten en dieren. Bovendien is het een verfraaiing van de oever. Stad en natuur worden op deze manier meer met elkaar verbonden.

Rijkswaterstaat wil de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren verbeteren. Een manier om dat voor elkaar te krijgen is de aanleg van getijdenparken. In de Waterweg en Het Scheur komt aan de noordkant een aantal van deze parken te liggen. Deze parken vormen samen het project ‘Groene Poort Noord’. Meer informatie over dit project is te vinden op de website www.ark.eu/gebieden/de-delta/nieuwe-waterweg.

Voor de gemeente Maassluis en de inwoners zijn de getijdenparken een mogelijkheid om het water toegankelijker en het gebied recreatief aantrekkelijker te maken. Het getij kan door aanleg van de getijdenparken ook beter worden beleefd. Zo kan er in worden rondgestruind en honden kunnen er een verfrissende duik nemen. Daarnaast leveren de getijdenparken voor de flora en fauna een belangrijke bijdrage in de variatie en soortenrijkdom in het gebied.

Bij het ontwerp van de getijdenparken wordt ook gekeken naar mogelijkheden tot het opvangen van zwerfafval. Verder onderzoek moet uitwijzen of de opvang van zwerfafval en plastic met behulp van het getijdenpark mogelijk is.

© Henrike Heijboer

© Henrike Heijboer


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt