©Gemeente: ondertekening van de mantelovereenkomst

De herontwikkeling van de Sluispolder-West en de Vlietlocatie gaat van start. Het college van Maassluis en de bestuurder van MaasdeltaGroep hebben hiervoor op 2 september 2014 een mantelovereenkomst ondertekend. De gemeenteraad heeft op 8 juli van dit jaar een besluit genomen over het Richtinggevend Kader voor de herstructureringsplannen Sluispolder-West en seniorencomplex De Vliet in de binnenstad. Deze herstructurering wordt een samenwerking tussen de gemeente en woningcorporatie Maasdelta.

Tuindorp met laagbouw
Het vastgestelde Richtinggevend Kader beschrijft de herontwikkeling van de huidige woonwijk Sluispolder-West met veel verouderde hoogbouw naar een tuindorp met voornamelijk laagbouw en eengezinswoningen. Ook zal er in de eerste fase op de hoek van de G.A. Brederolaan en de G.
Gezellestraat een nieuwe basisschool worden gebouwd voor CBS Het Spectrum, met een sportzaal.

Verbetering binnenstad
Het Richtinggevend Kader beschrijft ook dat op  de huidige locatie van De Vliet en omgeving  ruimte komt voor onder andere een supermarkt, zodat er een winkelrondje ontstaat, en woningbouw passend bij het historische karakter van de binnenstad. Het huidige weekmarktterrein aan de Boogertstraat zal als onderdeel van de plannen worden verplaatst naar het Marelplein. In de plannen is ruime aandacht besteed aan voldoende parkeergelegenheid voor het winkelend publiek, de bestaande en toekomstige bewoners van het gebied.
Voor de voormalige RK-kerklocatie zal voor 2015 nog een nader onderzoek plaatsvinden naar de inrichtings- en bebouwingsmogelijkheden.

Informatieavond
Op woensdag 1 oktober 2014 vanaf 18.30 uur organiseert de gemeente,  in samenwerking met Maasdelta, een openbare informatieavond in de Koningshof, waarbij iedereen welkom is. Op maandag 6 oktober vanaf 18.30 uur is er een informatieavond voor ondernemers. Maasdelta organiseert is september al aparte informatieavonden voor de huurders van de woningen waar de plannen betrekking op hebben.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. 11 september 2014 at 00:20

    Dat wordt (g)een ga(s)t in/op de Markt.