door Nicolet Grootscholten

MONSTER |  Iedereen van 18 jaar en ouder heeft het recht om te stemmen. Dit is een mooi recht, maar kiezen en stemmen is voor mensen met een verstandelijke beperking lastig en niet altijd vanzelfsprekend. Daarom begeleidt ’s Heeren Loo haar cliënten hierin zo goed mogelijk. Bijvoorbeeld door een training te geven. Ook is er een stembureau op Het Westerhonk, waardoor de drempel minder hoog is voor cliënten om te gaan stemmen. Iedereen die woont in gemeente Westland, dus ook medewerkers en buurtbewoners, is welkom in dit stembureau in Samen, Vijverweg 11 in Monster van 07.30 tot 21.00 uur.

Het is belangrijk dat mensen met een beperking die hun stemrecht willen gebruiken hiervoor de gelegenheid krijgen. ’s Heeren Loo steekt er veel tijd in om haar cliënten op verschillende manieren te helpen. Zo is er een training “Kom in de stemming” die via de academie voor Zelfstandigheid wordt aangeboden. Cliënten worden geholpen met het onderzoeken welke partij bij hen past. Daarnaast krijgen ze uitleg over hoe de verkiezingen in elkaar zitten en ze gaan oefenen met “echt” stemmen in een stemhokje.

Begrijpelijke taal
Naast ondersteuning door de academie krijgen cliënten een landelijke verkiezingenkrant in begrijpelijke taal en helpen tal van websites met uitleg en filmpjes. Deze kunnen zij samen met hun begeleider of verwant doornemen. Een groot aantal politieke partijen in gemeente Westland reageerden enthousiast op het initiatief om een kort filmpje voor hen te maken. Zo vertellen zij wat de cliënten na de verkiezingen van hen kunnen verwachten. De filmpjes zijn onderdeel van de training en worden uitgezonden op TV Westerhonk en het eigen YouTube-kanaal van Het Westerhonk.

Stembureau op Het Westerhonk
Cliënten kunnen met hun begeleider, verwant of vrijwilliger hun stem uitbrengen op het woonzorgpark. Voorwaarde is wel dat iemand als kiezer staat ingeschreven in gemeente Westland en zij hun stempas en geldig ID-bewijs meenemen. En natuurlijk geldt ook voor cliënten dat zij alleen stemmen in het stemhokje, anders is hun stem ongeldig.

 

 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema