door Ethel​ van Deventer

WATERWEG | Aanzet en Petje af Waterweg bundelen krachten in de strijd voor gelijke kansen Aanzet en Petje af Waterweg. Het aanbod van Aanzet voor kinderopvang en scholen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is gericht op ouderbetrokkenheid en onderwijskansen. Het programma van Petje af is een waardevolle aanvulling. Petje af Waterweg kan onder de vlag van Aanzet nog meer kinderen en ouders bereiken en de impact in de Waterwegregio vergroten. 

Petje af
Op 35 plaatsen in Nederland kunnen kinderen van 10 tot 14 jaar deelnemen aan het Petje af programma. Aanzet was in 2016 betrokken bij de oprichting van Stichting Petje af Waterweg. Petje af

kinderen van 10 tot 14 jaar wekelijks op zondag
Waterweg heeft locaties in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Om gelijke kansen te creëren biedt Petje af aan kinderen van 10 tot 14 jaar wekelijks op zondag een lokaal georganiseerd, praktijkgericht programma. Kinderen komen in aanraking met inspirerende rolmodellen en diverse werkvelden. Dankzij het Petje af programma, waarin ook het gezin wordt betrokken, ontwikkelen kinderen (nieuwe) vaardigheden, een positief zelfbeeld en een beter perspectief voor de toekomst.

tekst gaat verder onder foto …

© Stichting Aanzet

Proeftuinen
De eerste stap in een vernieuwende manier van samenwerken van Aanzet, Petje af Waterweg en het onderwijs bestaat uit de inrichting van proeftuinen. Daarmee wil Aanzet de ondersteuning thuis, op school en in de wijk verbinden, verbeteren en verbreden. Op een aantal basisscholen in Vlaardingen richt Aanzet een ‘proeftuin Petje af’ in. De ambitie is om het Petje af programma wijkgericht ook als naschoolse activiteit aan te bieden en te verbinden aan andere projecten van Aanzet gericht op ouderbetrokkenheid en de Vlaardingse Zomerschool.


Leven Lang Ontwikkelen
Aanzet en Petje af Waterweg hebben zich aangesloten bij de thematafel Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de Riverboard om onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. Eén van de projecten waaraan zij willen meewerken is om voor kinderen vanaf groep 6 een loopbaanoriëntatieprogramma te ontwikkelen op basis van een individuele Routekaart. Dit programma biedt kinderen de mogelijkheid om – al dan niet in schoolverband – bij bedrijven in de regio kennis en ervaring op te doen, onder andere op het gebied van Techniek, Food, Zorg, Havens en de Vrijetijdseconomie zodat zij én hun ouders enthousiast worden voor de baanmogelijkheden in onze regio.

 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema