door Bert de Reuver

Initiatiefgroep wordt Stichting Herstel Doorvaart Nieuwe Water

MAASSLUIS  De initiatiefgroep die via een burgerinitiatief zich inzet voor het weer bevaarbaar maken van het Nieuwe Water voor kleinschalige waterrecreatie (kano’s, sloepen met een doorvaarthoogte van 1,5 meter) is nu zo ver gevorderd dat zij een stichting heeft opgericht.

De oriënteerde fase is afgerond en het initiatief om de vaarverbinding tussen Maassluis en Midden Delfland, Westland en zelfs Den Haag te verwezenlijken kan rekenen op een groot draagvlak. Ondertussen is er een geïnteresseerd netwerk ontstaan bestaande uit bestuurders, ambtelijke ondersteuning van gemeenten, Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie. Zuid Holland.

Het Nieuwe Water langs de Weverskade

Stichting met ervaren mensen

Reden voor de initiatiefgroep om een stichting te vormen die bestaat uit professor Jan Stuip, Joop Luijendijk en Bert de Reuver, mensen die ervaring hebben met het restaureren van de Monstersche Sluis en die worden ondersteund door diverse deskundigen. Inmiddels lopen er diverse verkenningen en is de Haagse Hogeschool ingeschakeld om e.e.a. verder uit te werken. Genoemd kunnen worden het in kaart brengen van de concrete obstakels die de doorvaart belemmeren en welke veranderingen en /of verbeteringen in het watersysteem moeten worden bevorderd en plaatsvinden alsmede hoe de belangen van diverse partijen kunnen c.q. moeten worden gekoppeld en het mogelijk maken van een toeristische fietsroute langs het traject.

Communicatie en financiën

Om dit burgerinitiatief goed te communiceren en voldoende inspraak van de inwoners te verkrijgen zal er ook een communicatieplan worden opgesteld. Om de aanloopkosten van de voorbereidingen te realiseren zijn er al financiële toezeggingen gedaan door de gemeenten Westland en Maassluis, de provincie Zuid Holland, gebiedstafel Midden Delfland en Wilgenrijk.

De stichting wil haar vorderingen zoveel als mogelijk communiceren via een nieuwsbrief en te houden voorlichtingsbijeenkomsten.


De Nieuwe Water – weg van Maassluis

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt