door Irma Moekestorm

Maasdelta en Present ontmoet Sluispolder-Oost

MAASSLUIS | Stichting Present is een partnerschap aangegaan met woningcorporatie Maasdelta Groep. Daar is Present heel blij mee, want dat geeft de stichting de mogelijkheid om nog meer te betekenen voor de inwoners van Maassluis, die een extra steuntje kunnen gebruiken.

De samenwerking met stichting Present heeft specifiek betrekking op de wijk Sluispolder-Oost. Maasdelta is niet alleen organisatorisch en projectmatig betrokken, maar levert ook financieel een bijdrage voor een positieve boost aan de wijk.

Dat Maasdelta een woningcorporatie is met hart voor de huurders, bewijst dit partnerschap maar weer.

Dankzij hun steun zijn er inmiddels al vergaande plannen gesmeed om de betrokkenheid van de bewoners in de wijk Sluispolder- Oost op elkaar te vergroten. In heel veel straten hebben buren het goed met elkaar, maar niet overal. Vanaf ‘De week van de Ontmoeting’ in oktober gaan er, uitgesmeerd over een jaar, maar liefst 30 sociaal/maatschappelijke projecten plaatsvinden in Wijk Sluispolder-Oost.

Ontmoeting en verbinding zijn de kernwoorden bij deze projecten. Er zal van alles geïnitieerd worden in deze wijk om dit te aan te moedigen. Denk daarbij aan zaken als een Kerstdiner met buurtbewoners, sport en spel, maar ook het opknappen van een balkon, tuintje of plantsoen. Door de ontmoetingen die ontstaan, leert men de buren beter kennen en dat helpt bij het begrip kweken voor elkaar en bij het naar elkaar omzien. Hoe belangrijk en fijn is het om het samen gezellig te hebben in je wijk, om je geaccepteerd en veilig te voelen en om meer voor elkaar te kunnen betekenen.

Present en Maasdelta roepen enthousiaste inwoners van de wijk Sluispolder-Oost op, om mee te denken en te doen bij de projecten. Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@presentmaassluis.nl of 06-54684290.


Stichting Present

Stichting Present

STICHTING PRESENT | Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.