Chatmetchris: stijging gesprekken over zelfdoding zet door

DORDRECHT | Steeds meer jongeren voeren gesprekken met Chatmetchris over zelfdoding. De cijfers van 2024 laten zien dat de stijging die er sinds 2023 is waargenomen onverminderd doorzet. Zelfdoding staat nu op de tweede plaats van meest besproken onderwerpen bij jongeren.

De jongeren maken zich zorgen over diverse en uiteenlopende thema’s waardoor gedachten aan de dood opspelen. Bijvoorbeeld eenzaamheid, heftige thuisproblematiek en onzekerheid over de toekomst, maakt dat jongeren denken aan zelfdoding.

Alise Vleesenbeek, manager van Chris en Voorkom: ‘Elke dag zijn er jongeren die met ons chatten. Zij ervaren in hun directe omgeving geen veiligheid of beschikbaarheid wat maakt dat zij hun hart kunnen luchten. Daarnaast ervaren ze bij een thema als zelfdoding ook dat er een taboe heerst op het praten over gedachten aan de dood. Dat zorgt voor onbegrip. Onze vrijwilligers ontvangen vaak de reactie dat het voor jongeren ruimte geeft als zij hun verhaal kunnen doen.’

Het bieden van een luisterend oor is onmisbaar, volgens Alise. ‘Wij bieden ze geen quick-fix oplossing en geven geen goed bedoelde adviezen. Enkel het oprecht luisteren en het bevragen naar hoe zij dit ervaren geeft hen lucht. Ruimte om even verder te kunnen.’

Vanwege de stijging van het aantal gesprekken dat doorzet heeft Chatmetchris op de Dag van het Jeugdpastoraat op 16 maart 2024, de workshop ‘Gedachten aan de dood’ in het programma opgenomen als workshop. ‘Deze dag hebben we heel bewust een workshop over jongeren en gedachten aan de dood. We willen dat ieder die met jongeren werkt en betrokken is, bewust wordt van de waarde van luisteren, zonder oordeel en zonder onze goed bedoelde en volwassen adviezen.’

Het thema van de Dag van Jeugdpastoraat is passend: ‘Haarscherp luisteren.’ Tijdens een plenair programma en verschillende workshops worden deelnemers toegerust en geïnspireerd om haarscherp luisteren toe te passen in hun (kerkelijke) omgeving. 

Praktische informatie
De Dag van het Jeugdpastoraat vindt plaats op 16 maart 2024 van 09.45 tot 15.15 uur. Locatie: Dorp De Hoop, Provincialeweg 70 in Dordrecht. Een ticket is verkrijgbaar vanaf € 20,00, inclusief lunch. Meer weten en aanmelden? Bekijk het programma op volwassenen.chris.nl/dvjp2024.

© PR
Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!