MAASSLUIS | Stichting Onder Een Dak heeft een toezichtsonderzoek naar haar ondersteuning op het gebied van beschermd wonen, goed doorstaan. De GGD Rotterdam-Rijnmond beoordeelde recentelijk de kwaliteit van de zorg die de GGZ-organisatie biedt aan haar cliënten die zogenaamde ‘overbruggingszorg’ ontvangen.

Mensen die een indicatie hebben voor beschermd wonen, maar voor wie nog geen geschikte woonruimte beschikbaar is, krijgen thuis overbruggingszorg. Voor een aantal kwetsbare mensen hebben woningcoöperaties geen woonruimte of willen die, op basis van de problematiek, niet beschikbaar stellen. Overbruggingszorg vraagt, naast maatwerk, om veel flexibiliteit en creativiteit van de woonbegeleiding.

De toetsingscommissie beoordeelde de kwaliteit van de door Stoed geboden overbruggingszorg op verschillende aspecten, zoals veiligheid, cliëntgerichtheid en  doeltreffendheid. Uit de eindrapportage bleek onder andere dat de organisatie de zorg zorgvuldig georganiseerd heeft en dat deze wordt uitgevoerd door betrokken medewerkers, die het welzijn van de cliënten goed in het oog houden.

Robert van der Krogt, bestuurder van Stoed, is blij met de hoogst haalbare beoordeling die zijn organisatie van de toezichthouder kreeg: “Maar wij zijn als organisatie continu in ontwikkeling. Wij streven daarbij naar uitstekende, constante kwaliteit van ons zorgaanbod op het gebied van wonen, meedoen en ontmoeten. Niet om hoog te scoren in dit soort onderzoeken, maar omdat onze doelgroep van kwetsbare medemensen niets minder verdient dan dat wij ons uiterste best voor hen doen.”

De GGD Rotterdam-Rijnmond onderzocht als toezichthouder op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) proactief alle vier de aanbieders van overbruggingszorg in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor het onderzoek werden cliëntendossiers ingezien, zijn interviews gehouden met zowel cliënten als medewerkers en werden locaties bezocht.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt