door dagtegengas.nu

MAASSLUIS | Heb je nog spaarlampen, of zelfs gloeilampen of oude halogeenspotjes? Dan is nu de tijd om op LED over te stappen.

Voor elk armatuur, formaat, lichtkleur en lichtsterkte is tegenwoordig wel een alternatief te vinden. LED verbruikt maar een fractie van de energie van de vorige generatie lampen.

Led’s do it! 

dagtegengas is een initiatief van Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen ze aan de hand van hun visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

 

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.

3 Reacties

 1. Maarten de Jong
  1 mei 2022 at 10:33

  LED oke, maar Urgenda? Nee, dank je.

  • 1 mei 2022 at 13:19

   nee, omdat …

  • Maarten de Jong
   2 mei 2022 at 12:52

   Nee Omdat?

   Ga er even heerlijk onderuit voor zitten zou ik u willen aanbevelen, want het is nogal wat leesstof.
   Ik krijg hier zeker spijt van, maar goed, het is te proberen u uit te leggen waarom ik Nee zeg tegen Urgenda:

   Dan moet ik terug naar de uitzending van 21 mei 2018 van Radar:

   Het bleek een reclameboodschap voor het verdienmodel van o.a. de zonnepanelenbusiness van Urgenda. Het was immers allemaal weer rozengeur en maneschijn; geld besparen bij bakken, slapend enorm aan koopkracht winnen. Dit is geen verrassing, want deze gepropageerde ‘duurzaamheid’ is de sleutel tot geld besparen op kosten van de overige belastingbetalers. Mw. Hertsenberg toonde zich een ware handelsreiziger van het zonnepaneelproduct van de firma Urgenda.

   In deze uitzending pleitte Minnesma van Urgenda vurig voor handhaving van de salderingsregeling, lees: subsidie. Niet verwonderlijk want haar verdienmodel is gebaseerd op deze regeling waarover thans groeiende onzekerheid heerst. Des te intrigerender was een open brief aan haar gericht. Een interessante opmerking in deze open brief is: De werkelijkheid is ook dat de verschuiving van energiebelasting van elektra naar gas de salderingsregeling al uitholt en verder zal gaan uithollen.

   Nee maar. Hier zie je het planeconomische instrument om het eigenbelang veilig te stellen. Alles blijkt om subsidie te draaien. Belasting op gas dus als sturende factor. Hoe economisch banaal is die duurzaamheidswereld toch? Planeet redden? Zou het?

   Klimaatdoelen halen roept Hertsenberg steeds. Ik geloof er niets van. Het gaat om poen verdienen aan de misantropen agenda van Greenpeace en Milieudefensie die thans het politieke beleid domineert en als een sluipmoordenaar onze moderne maatschappij en welvaart bedreigt.

   Je kunt constateren dat de duurzaamheidswereld aan elkaar hangt van misantropie, eigenbelang, geld verdienen en belangenverstrengeling. Hertsenberg doet het voorkomen dat met een geringe investering je goud geld zal besparen. Je energierekening loopt alleen maar terug. Zou het? Ik denk van niet op de lange duur, want wat is dan de verklaring voor al die stijgende kosten op onze energierekening? (Oorlog in Oekraïne hierbuiten latend) Zij die voldoen aan wat Hertsenberg propageert, zien hun energielasten dalen. Maar wie betaalt de lastendaling?

   Het is verlakkerij op kosten van een ander. Energiebelasting op met name gas vliegt namelijk omhoog, SDE+(ODE) blijft maar stijgen. Zonnepanelen? Ja zonder de subsidie van de terugleveringsregeling, zijn zonnepanelen ten dode opgeschreven met € 22 cent opwekkingskosten per kWh die in offertes wordt gehanteerd.

   Dit alles leidt uiteindelijk tot de energieparadox doordat steeds minder huishoudens moeten opdraaien voor steeds meer subsidietrekkers. Die terugleveringsregeling is uiteindelijk onhoudbaar. Het financiële voordeel van de volgers van Hertsenberg groeit immers niet aan een geldboom. Zij heeft dit gegeven verdoezeld. De kosten van ‘verduurzaming’ zullen immers onvermijdelijk stijgen vanwege de inferioriteit van de ingezette middelen, met name zonnepanelen.

   Dit alles valt niet te rijmen met het misleidende rooskleurige beeld dat mw. Hertsenberg de kijker voorspiegelt. Als de Zevende-dag-adventist die zij is, had ik een moreel kritischer standpunt van haar verwacht. Deze uitzending was immers in tegenspraak met haar gebruikelijke inspanningen om misstanden aan de kaak te stellen. In deze uitzending, evenals die in de volgende week, evenwel plaatste zij zich zelf in de beklaagdenbank.

   Mw. Hertsenberg, mogelijk misleid door gebrek aan Bèta-kennis, draagt immers niet anders dan de agenda van Nijpels uit, want ik hoor diens stem doorklinken: ‘een feest voor de portemonnee’.
   Zou het?

   Een ordinair verdienmodel is Urgenda, zoals er zovelen zijn wereldwijd en daarom NEE.

   Dan over het verdienmodel van mevrouw Minnesma.
   Minnesma weet héél goed hoe ze een bedrijf moet runnen en dat doet ze met gebruikmaking van de stichting als rechtspersoon : een ideëel doel . Sinds wanneer dient haar business een ideëel doel en wie bepaalt eigenlijk wat een ideëel doel is ? Wel, dat wordt bepaald door haar incrowd. Ten koste van stichtingen die werkelijk een ideëel doel nastreven.(De stichtingsvorm werd daarvoor in het leven geroepen.)
   U zult het ook wel weten, Urgenda wordt sinds 2013 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking heeft de organisatie in totaal al 8,8 miljoen euro ontvangen.
   Daarom heb ik ook nooit meegedaan aan de Postcodeloterij.

   Oh, en jaren geleden beklaagde een notaris zich al in een radio programma over het oneigenlijk gebruik van de stichtingsvorm om gewoon commerciële activiteiten te maskeren. Kijkt u naar de stichtingen van Minnesma cs. en waar hun geld vandaan komt en alle lijnen komen bij elkaar. Het mag en kan allemaal . Wacht, ik ga een stichting oprichten ter bestrijding van oneigenlijk gebruik van de stichting. Dat zal me dusnooit lukken.

   Nu ik toch bezig ben…..

   Sorry, ik mag het waarschijnlijk allemaal niet zeggen hier op MaassluisNu, en laat ik er ook gelijk bij zeggen dat het een goede ontwikkeling is / was , maar we leven in het tijdperk, waarin vrouwen het stempel zijn gaan drukken op de maatschappij in al zijn geledingen. Hertzberger verdient een slordig tonnetje of drie met haar populaire consumentenprogramma en aan de haute couture kleding te zien, die Minnsema de laatste tijd draagt, is af te lezen dat haar missie bepaald geen windeieren legt. Mooi dat zo succesvol zijn, maar is het dan ook de bedoeling dat de energievoorziening o.a. gebaseerd gaat worden op de utopische perceptie die zij klakkeloos overnemen van charlatans? Fay Weldon was de grondlegger van de feministische beweging en volgens haar was het allemaal iets anders gelopen dan bedoeld toen. Inmiddels woonde ze lekker rustig ergens in Zuid Engeland en kon er wel om lachen allemaal. Camille Paglia maakte ook deel uit van haar school, schreef ‘ Het Sexuele Masker ‘ en kreeg daarmee de hoon van de feministische wereld over zich heen. Ze beschrijft de rol van mannen en vrouwen door de geschiedenis heen aan de hand van artifacten en rituelen. (ze is kunsthistoricus ) en concludeerde dat er toch een rollenpatroon bestaat . “Vrouwen zijn goed in zorgtaken en mannen bouwen bruggen zei ze.” en Fay Weldon bevestigde dat nog ’s in het interview. Maar vrouwen als Minnesma en Hertzberger bouwen tegenwoordig ook net zo makkelijk bruggen en zelfs gehele energievoorzieningen zonder brandstof.

   Want zo lopen de hazen. Het is immers alom dik verdienen aan de klimaataflaten vanwege een opgedrongen schuldgevoel dat begon met het Rapport aan de Club van Rome, een groep rijke industriëlen die wilden weten hoe de vlag er voor hen bij hing. Aansluitend kwam de milieubeweging amechtig als een hond hijgend bedelend omdat hun bestaansrecht teloor dreigde te gaan: hopelijk een potentiële ramp in het verschiet, ergo $$$$. Zo geschiedde. Ethisch verantwoord? Daar mag je aan twijfelen vanwege selectiviteit in hun verontwaardiging en misplaatste en demonisch selectieve demonisering van energiebronnen als kernenergie en kolen. Dit is gelukt, dus je kon er op wachten dat gas de volgende zou worden. En ja hoor. Hebben deze lieden enig idee wat zij aanrichten, juist voor de volgende generatie? Ik denk het niet omdat zij niet kunnen rekenen, maar zich laten leiden door louter emotie aan de leiband van de milieubeweging en foezelaars als Michael Mann. Hoe armzalig en banaal kun je het nog hebben? Dit heet nu de CAGW-hypothese die ons zal vertellen welke rampen er ons staan te wachten. De observaties wijzen anders uit. Wat een afgang voor het IPCC ondanks het statistisch bedrog.

   Een factor waarom het voor Nederland “lastig” is over te stappen op “duurzame” energie dan voor sommige andere Europese landen, heeft te maken met onze ligging. Nederland heeft relatief weinig zonuren (zonne-energie), nauwelijks hoogteverschillen (waterkracht) en minder ruimte voor windmolens (windenergie). Nederland is immers al overvol met bebouwingen, wegen, treinrails maar vooral met mensen!

   En een alternatief?
   Kernenergie, thorium.
   Tot dan: Gas, Kolen en Olie.

   Polen : kolen genoeg!
   Oekraïne: kolen genoeg!
   Rusland: kolen genoeg!
   Frankrijk: kernenergie en waterkracht.
   India : investeert fors o.a. in nieuwe kerncentrales.
   VS : schaliegas en olie, kolen, kernenergie,
   China: 600 kolencentrales erbij in luttele tijd.
   Het onbeduidende stipje Nederland: …………………………….

   En dan nog , de natuur laat zich niet leiden door ons nietige mensen…al sinds miljarden jaren niet.
   Wijzende op de vele ijstijden en hittetijden die onze aarde doorgemaakt hebben.
   En eens komt er ook een eind aan ons mensdom.
   Zijn het niet de regeringleiders die heden liever wapens blijven sturen naar Oekraïne in plaats van te praten dan word het wel de overweldigende natuur die aan ons een eind maakt.

   Dus Urgenda: Nee.