© www.maassluis.nu - Stroomopwaarts

Het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS is 1 juli 2015 van start gegaan. In de Polderpoort in Vlaardingen onthulde directeur Desiree Curfs het logo van dit nieuwe bedrijf, samen met wethouders Van der Houwen (Maassluis), Oosterom (Vlaardingen) en Stam (Schiedam).

© Stroomopwaarts

© Stroomopwaarts

De  medewerkers van de sociale diensten van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben zich hier maandenlang op voorbereid, datzelfde geldt voor iedereen die werkt bij Dukdalf, TBV en BGS, de sociale werkvoorzieningen van de drie gemeenten. Zij zetten zich voortaan gezamenlijk in voor de inwoners van de drie gemeenten en voor ondernemers. Alle 1400 medewerkers waren uitgenodigd voor de feestelijke startbijeenkomst.

Waarom?
Met Stroomopwaarts MVS zijn de krachten gebundeld van de drie sociale diensten en de drie sociale werkvoorzieningen. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn ervan overtuigd dat Stroomopwaarts MVS hét antwoord is om de Participatiewet verder uit te voeren. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong (bedoeld voor jong gehandicapten) waardoor er allerlei taken vanuit het Rijk zijn overgedragen aan de gemeenten.

Wat doet Stroomopwaarts MVS?
Het regionaal participatiebedrijf ondersteunt Maassluizers, Vlaardingers en Schiedammers die dat écht nodig hebben en helpt mensen op weg naar werk. Bovendien stimuleert Stroomopwaarts MVS ondernemers om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Het gaat dan om inwoners die een arbeidsbeperking hebben of al wat langer niet hebben gewerkt. De medewerkers die dat voor elkaar gaan krijgen, hebben allemaal in dienst van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hiervoor waardevolle ervaring opgedaan.

Waar?
De drie sociale werkvoorzieningen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam blijven op hun plek. Datzelfde geldt voor de voormalige afdelingen Sociale Zaken en Werk en Inkomen van de drie gemeenten.

‘Prachtbedrijf’
Desiree Curfs: “Niemand kan om Stroomopwaarts heen.  Het is een prachtbedrijf met enorm veel mogelijkheden. We staan klaar voor de hele regio.”

Contact
Stroomopwaarts MVS is bereikbaar via tel.nr. 010-246 55 55. Stroomopwaarts MVS heeft verschillende locaties, meer informatie hierover staat op de website www.stroomopwaarts.nl

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt