Samen kansen in de markt benutten

MAASSLUIS | Woensdag 26 juli was een feestelijke dag voor Saida Eddini. Zij ontving als eerste kandidaat het diploma verzorgende- IG 3 van de door Stroomopwaarts MVS, DMPerspectief en Medivus in samenwerking georganiseerde opleiding. Bovendien heeft ze nu een betaalde baan als verzorgende bij werkgever HappyNurse B.V. in Den Haag. Zij werkt daar gemiddeld 24 uur per week met veel plezier.

De verzorgende-IG 3 verzorgt en verpleegt hulpbehoevende mensen thuis of in een instelling. Denk aan ouderen, zieken, gehandicapten en (kraam)gezinnen. De nadruk ligt op lichamelijke zorg. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt een zorgplan op, assisteert bij het eten, helpt bij het wassen, dient medicijnen toe, brengt een infuus in, geeft injecties, behandelt doorligplekken, begeleidt stagiairs en overlegt met verpleegkundigen, therapeuten en artsen.

Niet alleen Saida is blij en trots. Voor Stroomopwaarts is dit een voorbeeld van de doorzettingskracht van langdurig werkzoekenden, die kansen oppakken en daardoor aan een baan komen. Na Saida zijn nog 16 andere kandidaten gestart, die zeer waarschijnlijk binnen een jaar bemiddeld kunnen worden naar een baan. Met de opleiding wordt ingespeeld op de behoefte in de markt. Dat die kansen er liggen, is een van de uitkomsten van de gesprekken die Stroomopwaarts met ondernemers in de zorgbranche heeft gehouden. Tijdens de zogenoemde ‘ondernemerstafels’ worden de mogelijkheden in een branche verkend. Voor de zorg heeft dat resultaat opgeleverd; met een aantal organisaties is een samenwerking opgestart en met anderen is de samenwerking geïntensiveerd.

© Ron van Rossum. – feestelijk uitreikingsmoment diploma (jpg, 3MB). Van links naar rechts: Sandra
Beenhakker van DMPerspectief, Simone Pieterson (directeur) van Medivus, Saida
Eddini, Yvonne Wolfs-Fussgang en Desiree Curfs (directeur) van Stroomopwaarts.

Vanaf 23 augustus 2017 start een nieuwe groep met de opleiding. De kandidaten hiervoor zijn geselecteerd door Stroomopwaarts. De opleiding bestaat uit drie lesblokken en wordt op eigen tempo met zelfstudie gevolgd. Afhankelijk van de kandidaat duurt de opleiding 8 tot 12 maanden met als resultaat certificaat medicatie, certificaat verpleegtechnisch handelen, certificaat EHBO en reanimeren en uiteraard het erkende diploma verzorgende-IG 3. Eis om aan deze opleiding deel te nemen is dat kandidaten al parttime werkzaam zijn in de zorg. Voor meer informatie over mogelijk volgende opleidingen kunnen mensen, die al parttime in de zorg werken en een aanvullende inkomensondersteuning ontvangen van Stroomopwaarts, contact opnemen met hun  werkconsulent.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Jan van den Hoek
  29 juli 2017 at 10:20

  Mooi een opleiding waar je aan kan mee doen als je al parttime werk doet, dus
  Saida werkte parttime kreeg een opleiding bij stroomopwaarts, en nu heeft ze een
  baan voor 24 uur, en wie heeft nu de opleiding betaald.En waarom heeft Saida
  geen vaste baan voor 38 uur, maar nog steeds een baan voor 24 uur, weer een werkloze minder, maar volgens mijn is ze nog steeds werkeloos voor 14 uur