MAASSLUIS-MAASLAND | Op donderdag 7 oktober vond het 5e duurzaamheidscongres plaats dat in nauwe samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs, het Revius-lyceum te Maassluis en Lentiz te Maasland door Rotary Club Maassluis-Maasland werd georganiseerd.

Na vier succesvolle edities werden ook dit jaar uiteenlopende projecten bezocht die te maken hebben met het thema water.

© Herwin Jan Steehouwer

De jeugd kreeg een sneak-preview in de wereld van duurzaam hergebruik van water, vormen van waterberging, toepassing van waterinfiltratie en vormen van waterkering. Circulariteit kreeg hierbij bijzondere aandacht.

Alvorens de projecten werden bezocht, begon de dag in Theater Koningshof in Maassluis met een boeiende voordracht over klimaatverandering en water, verzorgd door meteorologe Helga van Leur. Een interactief optreden waarmee Helga met het voor haar kenmerkende tomeloze enthousiasme en haar communicatieve skills de leerlingen van het begin tot het einde wist te boeien. Maar ook de kennis en inspiratie die Manita Koop (Loco Dijkgraaf) en Tamara Urosevic (afgestudeerde watermanagement) wisten over te brengen deed hier niet voor onder.

© Herwin Jan Steehouwer

Na een gezamenlijke en gezonde lunch waren alle aanwezigen klaar om de projecten te bezoeken. Zo werd er een bezoek gebracht aan Kwekerij Bergcamp, Lans Tomaten, de Maeslantkering, Van Os Chrysanten, Wadi project Kwartellaan en de Monstersche sluis.

In de deelnemende klassen werd in de week voorafgaand aan het congres extra aandacht gegeven aan het thema water met behulp van specifieke lessen en opdrachten. Op deze manier ontstond er een compleet lesprogramma voor deze jongeren.

Het doel van deze duurzaamheidsdag was om de jeugd (die de toekomst heeft!) in een vroeg stadium te interesseren voor het onderwerp water en hen met name bewust te maken van alle nieuwe uitdagingen, innovaties en kansen die hier voor hen liggen, op het gebied van studiekeuze, wat houdt watermanagement/techniek eigenlijk in en welke interessante banen zijn er op dit vlak en welke bijdrage kunnen zij zelf leveren aan de oplossing van de waterproblematiek?

© Herwin Jan Steehouwer


 

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.