door Dick Snoeck

MAASSLUIS | Afgelopen december heeft B&W van rechtswege vergunningen moeten verlenen tbv het realiseren van appartementen in de historische pakhuizen aan de Govert van Wijnkade 18 en 21.

De vergunning is van rechtswege ontstaan omdat naar blijkt het college niet tijdig over de aanvraag heeft beslist.

Wij maken ons zorgen over de gevoerde procedure, de parkeerdruk indien er meerdere appartementen worden gebouwd, de juridische consequenties die kunnen ontstaan als het niet past binnen het bestemmingplan en als laatste de gevolgen voor aanliggende bedrijven en bewoners,

De fractie van de VVD heeft onder artikel 51 daarover de volgende vragen:

1. Past de aanvraag binnen het huidige bestemmingsplan?
2. Hoe kan het zijn dat u een vergunningsaanvraag voor een dergelijk verzoek niet beantwoord in de daarvoor gestelde termijn?
3. Wat zijn de consequenties van de voorgenomen bouw voor het historisch stadsaanzicht?
4. Hoe zit het met de parkeernorm in relatie tot het vigerende bestemmingsplan?
5. Zijn er nog meer bouwvergunningen van rechtswege afgegeven in de afgelopen 2 jaar?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

 1. Aad Rietdijk
  19 januari 2022 at 14:53

  Dick, samen zouden wij uren kunnen praten over het verlenen van bouwvergunning en de incompetentie van de figuren die daar mee te maken hebben.

  Persoonlijk heb ik daar ook wat van meegemaakt wat alle grenzen van fatsoen te boven gaat.

  Als je hier een bezwaarschrift indient blijkt dat je van de gemeente wel gelijk MOET krijgen – volgens de door de gemeente zelf opgestelde regeltjes – maar dat je dan als gemeente gewoon maar de regeltjes aanpast om het bezwaarschrift als niet ontvankelijk te verklaren.

  Oftewel, de voorgevel is bij de ene vergunning anders dan bij de andere “vergunning”. Ook al betreft dit hetzelfde huis

  Willekeur binnen het gemeentelijk apparaat Maassluis viert dus hoogtij en het B&W tekent bij het kruisje. Zelfs terwijl je de PvdA wethouder bij jou thuis hebt gehad om de situatie uit te leggen en te laten zien.

  Ze hebben schijt aan de burger

  Op verzoek kan ik daar meer gegevens over verstrekken.