Maasdeltatunnel: ontwerpwatervergunning, ontwerpleggerwijziging en ontwerpbeleidsaanpassing ter inzage

WATERWEG | Dijkgraaf en hoogheemraden hebben op 1 oktober 2019 besloten om de ontwerpwatervergunning voor de Maasdeltatunnel, het ontwerpbesluit van de partiële leggerwijziging Delflandsedijk én het ontwerpbesluit van de partiële wijziging in de Algemene Regels en de Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk ter inzage te leggen. Deze moeten er samen voor zorgen dat de waterveiligheid op orde zijn als de tunnel is aangelegd.

De Maasdeltatunnel maakt onderdeel uit van de Blankenburgverbinding: de nieuwe autosnelweg die Rijkswaterstaat gaat aanleggen tussen de A20 en de A15. Omdat de Maasdeltatunnel invloed heeft op de waterveiligheid en de waterhuishouding vraagt het bouwconsortium BAAK hiervoor namens Rijkswaterstaat vergunningen aan bij Delfland.

Om de waterveiligheid in Delfland op het juiste niveau te houden, wordt de primaire kering Delflandsedijk lokaal aangepast. De watervergunning regelt hoe de waterkering wordt uitgevoerd. De aanpassing van de waterkering vergt ook een leggerwijziging in de legger Delflandsedijk. Bovendien worden de Algemene Regels en de Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk voor een deel aangepast.

De stukken bij dit besluit worden ter inzage gelegd en zijn vanaf volgende week te vinden via http://www.bekendmakingen.nl

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt