Het is de bedoeling dat deze bron tot 2054 operationeel blijft

MAASSLUIS | Nabij Maassluis – bovengronds op Maasland’s grondgebied – wint Geopower Exploitatie B.V. sinds 2018 aardwarmte uit de diepe ondergrond. Een aantal aanliggende glastuinbouwbedrijven maakt gebruik van deze duurzame warmte. De boorlocatie ligt op een stuk grond tussen paprikakwekerij De Westhoek in Maasland en rijksweg A20.

De warmte wordt gewonnen uit geproduceerd formatiewater door middel van de aardwarmteputten MLD-GT-01 en MLD-GT-02 die reeds in 2017 zijn geboord. Het aardwarmtesysteem is sinds 2019 in bedrijf.

De aardwarmtewinning vindt plaats in het aangegeven gebied op deze kaart:

Graag attendeert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat u op het ontwerp-instemmingsbesluit en het winningsplan Maasland waarin de winning van de aardwarmte wordt beschreven.

► Deze documenten liggen momenteel ter inzage. Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u het plan en het besluit inzien en hierop reageren.

Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de huidige Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.

Risico’s aardwarmtewinning (KLIK)
Aardwarmte kan zich verheugen op toenemende populariteit. Want wat is er mooier dan een eeuwigdurende bron van warmte, hartstikke duurzaam, maar met een zeer beperkte uitstoot van CO2? Het slaan van diepe putten in de aarde is voldoende. En precies op dat punt plaatst het SodM in het vorige week verschenen en vrij kritische rapport Staat van de Geothermie zijn vraagtekensWant het slaan van putten, waarbij gedacht wordt aan dieptes van meer dan 4 km, is niet zonder risico’s. Wat kan er misgaan bij het boren naar aardwarmte?

  • Veroorzaken van aardbevingen, vooral wanneer de putten worden geboord nabij breuklijnen.
  • Onverwacht aanboren van kleinere gas- of oliereservoirs met risico’s van een ongecontroleerde spuiter (blow-out)
  • Vervuilen van diepere zoetwaterbronnen
  • Vervuilen van het werkterrein

Serieuze ongelukken met het boren naar aardwarmte hebben zich in Nederland niet voorgedaan. Maar, zo signaleert het Staatstoezicht, de instantie moest er af en toe wel dicht bovenop zitten om te voorkomen dat het mogelijk mis zou gaan.

bron: deingenieur.nl

Wilt u meer weten?

Meer informatie over het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de terinzagelegging kunt u online vinden op:

www.mijnbouwvergunningen.nl

en op

NLOG – Nederlandse Olie- en Gasportaal

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.