MAASSLUIS | In het stadhuis waren onlangs twee informatiebijeenkomsten over het nieuwe afvalbeleid. Ook werden de voorlopige locaties voor de ondergrondse containers besproken.

Ongeveer 40 bewoners uit een deel van de Vogelwijk – de startwijk – lieten zich informeren over de nieuwe manier van afval scheiden waarmee in hun wijk na de zomer wordt gestart. Veel aanwezigen bleken al bezig met het scheiden van afval en informeerden naar mogelijkheden dit zo goed mogelijk te doen. Het nieuwe afvalbeleid is voor inwoners een mooie mogelijkheid om, samen met de gemeente, verdere stappen te zetten om – eigenhandig en bewust aan de bron van de afvalketen –  het afval nog beter te scheiden.

Daarnaast werd gesproken over de werking van een afvalpas voor het gebruik van de nieuwe containers. Een jaar geleden begon al de proef met het pasjessysteem als onderdeel van het nieuwe afvalbeleid.

Primeur: milieu-eiland Zwaluwstraat

Ondergrondse containers
Het voorlopige locatieplan ligt momenteel ter inzage op het stadhuis. Hierop staan de voorlopige locaties van de nieuwe ondergrondse containers in de startwijk. Bewoners van dit gedeelte van de Vogelwijk kunnen tot 25 augustus 2021 hun mening geven. In het definitieve locatieplan wordt rekening gehouden met deze zienswijzen van omwonenden.

Wijk voor wijk
Maassluis gaat wijk voor wijk de nieuwe manier van afval inzamelen invoeren. De planning is dat eind 2022 alle Maassluizers hun afval op een nieuwe manier scheiden. Doel is de hoeveelheid restafval te verminderen en daarmee kosten voor inwoners en de gemeente te beperken. Het gescheiden ingezamelde afval zoals plastic verpakkingen, blik, drinkpakken, textiel en gft-afval, wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten.

Meer informatie
Haal samen meer uit afval:  achtergrondinformatie

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.

1 Reactie