door Bart van der Meer

MAASSLUIS | Er zullen dit jaar natuurlijk weer veel vragen zijn. Met deze vragen kan iedereen gratis terecht bij de belastingtelefoon, maar welke wachttijden kan je verwachten?

In 2019 was de gemiddelde wachttijd nog 3,9 minuten bij de Belastingtelefoon. In 2021 was dit nog maar 2,5 minuten. Er vindt dus een daling in de wachttijden plaats. Zelfboekhouden.com deed onderzoek naar deze wachttijden en de wachttijden per belastingcategorie.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de meest actuele cijfers van de Belastingdienst. De cijfers in het onderzoek betreffen de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 (3 jaar).

De belangrijkste conclusies zijn als volgt:

  • De wachttijden bij de Belastingtelefoon zijn in 2021 met 64,1% gedaald ten opzichte van 2019.
  • Van alle categorieën was de wachttijd bij de Belastingtelefoon bij vragen over toeslagenaffaire het langst.
  • Intermediairs met vragen kregen gemiddeld binnen 1,6 minuten een medewerker aan de lijn. Dat is minstens 2x zo snel als wanneer slachtoffers van de toeslagenaffaire bellen.

Gemiddelde wachttijden bij de Belastingtelefoon loopt sterk uiteen
Per belastingcategorie verschilt de wachttijd sterk. De gemiddelde wachttijden over een periode van drie jaar zijn als volgt:

  • Toeslagen (4,8 minuten)
  • Particulier (3,8 minuten)
  • Ondernemingen (3,2 minuten)
  • Buitenland (2,4 minuten)
  • Intermediairs (1,6 minuten)
  • De gemiddelde wachttijd bedroeg bij de toeslagen categorie 4,8 minuten over de gehele onderzoeksperiode van drie jaar. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van het gemiddelde van de intermediairs-categorie.

Wachttijden met 64,1% gedaald sinds 2019
De Belastingtelefoon dient als assistentie voor mensen die vragen hebben over het Nederlandse belastingstelsel. Burgers en bedrijven kunnen bij de medewerkers van de telefoonlijn terecht voor belastingvragen over particulieren, toeslagen, auto, buitenland, ondernemingen en intermediairs.

De jaarlijkse gemiddelde wachttijd bedraagt in 2019 nog circa 3,9 minuten. In 2020 was dat daarentegen 3,1 minuten.

In 2021 is dit nog maar 2,5 minuten. Dat is een daling van 64,1%.

Met data van belastingdienst.nl hebben we de volgende conclusies getrokken:

 

Van alle categorieën was de wachttijd bij de Belastingtelefoon bij vragen over toeslagenaffaire het langst.

Intermediairs met vragen kregen gemiddeld binnen 1,6 minuten een medewerker aan de lijn. Dat is 3 keer zo snel als iemand die belt met vragen over toeslagen.

bron: zelfboekhouden.com

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema