door gemeente maassluis

MAASSLUIS | In de beleidsregel Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. gemeente Maassluis 2023, horend bij de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 (zaaknummer: 3045650), stellen wij als doel om de positie van de sekswerker te verbeteren en de misstanden en mensenhandel in de seksbranche tegen te gaan.

Vanwege de risico’s op misstanden, is een actieve houding van de overheid van belang om op nieuwe ontwikkelingen in deze sector te kunnen inspelen.

Prostitutie vindt ook aan huis plaats: het zogenaamde ’thuiswerk”. Voor thuiswerk in de eigen woning geldt geen vergunningplicht.

Controle
De afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM) is aangewezen als de bestuurlijke toezichthouder van de seksbranche. De AVIM controleert in samenwerking met het team Handhaving en Toezicht zowel vergunde als niet vergunde seksinrichtingen.

In Maassluis is tot op heden geen enkele seksinrichting gevestigd.

Dit en meer staat in de Raadsinformatiebrief (RIB) van 7 maart j.l.

De volledige tekst vind je hier


Overall Beheerder

Overall Beheerder