WESTLAND | Transportcentrum Westland is bevreesd dat de bouw van woningen op zo’n korte afstand van het Transportcentrum tot problemen gaat leiden. Dit bezwaar is via een aangetekend schrijven aan B&W en aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt door advocatenkatoor Zwinkels.

klik HIER voor de gehele BRIEF.

Redactionele kanttekening: Toen dit transportcentrum verscheen in de uiterste uithoek van het grondgebied van Maasland was al voorspelbaar dat dit op termijn tot problemen zou leiden. Er zijn meer potentiële en actuele probleemlocaties (o.a. gasveld, ontsluiting via Rozenlaan, Testlocatie Lely aan de Zuidbuurt) aan de grens van ons grondgebied ‘passief afgedwongen’ door veelal commerciële belangen.

Principieel argument dat wordt aangevoerd is: “Op het Transportcentrum is een aantal bedrijven gevestigd dat afkomstig is uit de kernen van de omliggende plaatsen, en daar onder andere door problemen met omwonenden zijn vertrokken. Zij hebben zich er zeer voor ingezet om, in samenspraak met de toenmalige gemeente Maasland, hier een (agro)logistiek bedrijventerrein te kunnen vestigen. Zij vrezen klachten vanuit de nieuwe bewoners die op korte afstand van hun bedrijfsterrein komen wonen. Gelet op de geluidsbelasting op de woningen, achten zij dit niet denkbeeldig. Om die reden hebben zij er bezwaar tegen dat het geluidsprobleem wordt opgelost door het nemen van een hogere waardenbesluit, vooral nu het deze hoge waarden betreft.

In de brief wordt verder uitvoerig uitgelegd wat hun visie is op het ontwerpbesluit.

De ingezonden brief eindigt met: “Uit het voorgaande blijkt dat het besluit hogere grenswaarden in strijd is met verschillende rechtsregels en met vigerend beleid van de provincie en de gemeente zelf. Ten overvloede wordt verwezen naar de zienswijze die is ingebracht betreffende het ontwerpbestemmingsplan. Om die reden verzoek ik uw college om dit besluit niet op deze
wijze vast te stellen.


Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen