Visie- en Missiedocument van de Maassluise Sport- en Recreatieraad

MAASSLUIS | De MSR heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de sport, het sportklimaat en de gewenste ontwikkelingen op korte en lange termijn. Het resultaat daarvan is een visiestuk met de titel: “Trots op de sport in Maassluis. Bouwstenen voor een Maassluis sportbeleid”.

De inkt van dat stuk was in oktober jl. nog maar nauwelijks droog toen het college van B&W met haar voorstellen tot bezuinigen naar buiten kwam. De MSR heeft zich op dat moment gericht op dat onderwerp. Nu, in aanloop naar de eerste bijeenkomst over het te ontwikkelen Sportakkoord van Maassluis, delen zij met ons hun ideeën.

Visie: De MSR wil dat de inwoners van Maassluis trots kunnen zijn op de sport in Maassluis, op het sportaanbod, op de sportaccommodaties en op de sportprestaties.

MissieMSR Missie & Visie (5 blz)

Enkele onderwerpen uit het document:

  • Maassluizers moeten een leven lang kunnen sporten.
  • Er moeten voldoende recreatiemogelijkheden, (buiten-)speelplaatsen, trimtoestellen en fiets- en wandelpaden zijn.
  • Nu worden de nieuwbouwprojecten na elkaar ontwikkeld. Dit heeft tot gevolg dat elke vertraging in een eerder project, leidt tot vertraging voor de verdere planning. Dit moet worden voorkomen door deze niet ná elkaar, maar naast elkaar (in tijd) te ontwikkelen.
  • Sportverenigingen krijgen de keus om bij nieuwbouw óf zelf te investeren óf de gemeente te laten investeren en de gemeente zal dan de verenigingen d.m.v. een redelijke huur deze investering in rekening brengen.
  • Er moet een Sportmakelaar worden aangesteld. Deze coördineert namens de gemeente en adviseert, initieert, stelt plannen op.

Heeft u vragen/opmerkingen, neem dan contact op met Huib Blokland, voorzitter MSR, tel. 06 21227312 of huibblokland@gmail.com

Zie ook www.msrmaassluis.nl


 

Redactie Sport

Redactie Sport

Sportredactie | Publiceert sportverslagen en berichten over bijzondere sportgebeurtenissen zoals toernooien