door Hoogheemraadschap van Delfland

DELFLAND | De recente overstromingen in Limburg hebben op indringende wijze laten zien dat water een meer prominente rol moet krijgen bij de inrichting van ons land. Een delegatie van de gemeente Valkenburg bezoekt vrijdag 3 september op de campus van de TU Delft de proeftuinen WaterStraat en Flood Proof Holland. De leden van de delegatie komen om zich te laten informeren over en inspireren door innovaties om water tegen te houden, op te vangen, vast te houden en te hergebruiken.

In de WaterStraat zijn vernieuwende oplossingen te zien om de stad klimaatbestendig te maken en de kans op overlast en schade door water te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. Bijvoorbeeld modulaire betonnen blokken voor slimme waterberging onder de straat, waterdoorlatende bestrating van gerecycled keramiek en watervasthoudend zand voor onder de bestrating.

Bij Flood Proof Holland zijn systemen bedacht en getest voor het tijdelijk tegenhouden van water; systemen die minder arbeidsintensief en tijdrovend zijn dan de klassieke zandzakken. Zoals een mobiele dijk die op zijn plek blijft door de waterdruk en water tot een hoogte van 70 cm kan tegenhouden. En een innovatie met kratten die zich vullen met water en het water tegenhouden.
Delfland vindt innovatie bij het omgaan met wateruitdagingen belangrijk en is daarom partner van het VPdelta innovatieprogramma voor klimaatadaptatie en van de Waterstraat.

Gemeente Valkenburg bezoekt de WaterStraat en Flood Proof Holland

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.