door gemeenteraad maassluis

MAASSLUIS | in de inleiding van haar vragen aan het college van B&W geeft de fractie van FvM aan dat zij wil weten hoeveel kinderen er in Maassluis als gevolg van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Het college geeft aan het te betreuren dat er in Nederland, mede als gevolg van de toeslagenaffaire, kinderen uit huis zijn geplaatst. Wanneer blijkt dat er in onze gemeente kinderen uit huis zijn geplaatst vanwege deze toeslagenaffaire dan zal het college B&W uiteraard haar bijdrage leveren om samen met de daartoe aangewezen instanties de gezinnen en kinderen bij te staan.

“Als een kind op een gesloten afdeling (van zowel de gesloten jeugdzorg, de jeugd-ggz of een Jil) overlijdt, dan doet de inspectie altijd een eigenstandig onderzoek.” Dit antwoord behoort bij één van de vele vragen over dit antwoord.

 

 

Via onderstaande is de beantwoording in al zijn details te lezen.

 

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek