© PR -  In 2013 is, voornamelijk bij nieuwe aanvragen, de sociaal rechercheur vaker ingezet bij huisbezoeken

De gemeente Maassluis heeft in 2013 extra controles uitgevoerd om na te gaan of uitkeringen alleen worden verstrekt aan mensen die er daadwerkelijk recht op hebben. Het tegengaan van oneigenlijk gebruik van uitkeringen is één van de uitgangspunten van het beleid. Op voorhand probeert de gemeente fraude te voorkomen door goede voorlichting en het grondig doorlichten van nieuwe uitkeringsaanvragen. Een bijstandsuitkering moet worden aangevraagd op het Werkplein in Schiedam. Iedere klant krijgt bij de aanvraag van een uitkering een informatiemap, waarin de rechten en plichten worden uitgelegd. Klanten die zich hier niet aan houden krijgen een waarschuwing of boete opgelegd.

Resultaat
In 2013 is, voornamelijk bij nieuwe aanvragen, de sociaal rechercheur vaker ingezet bij huisbezoeken. De klantmanagers zijn getraind op fraudealertheid en het opbouwen van een goede fraudezaak. Daarnaast controleert de gemeente regelmatig het bestaande klantenbestand en voert de sociale recherche gerichte onderzoeken uit naar bijvoorbeeld grijswerken.

Het project Signaal en Mutatiesturing is voortgezet in 2013. Met een geautomatiseerd analysesysteem worden bestanden gekoppeld op signalen en mutaties, waardoor het uitkeringsbestand wordt getoetst op mogelijke fraude. Het analyseprofiel is in 2013 uitgebreid, zodat meer gegevens kunnen worden gekoppeld en er verbanden kunnen worden gelegd tussen de gegevens. Signalen kunnen sneller, efficiënter en doelmatiger worden verwerkt. Verder komt er informatie uit signalen van derden, informatieformulieren, eigen waarnemingen en contactmomenten met de klant.

Er zijn 73 signalen onderzocht door de sociale recherche.

In 53 zaken is fraude aangetoond (72%) met een totale terugvordering van €20.016,10. Daarnaast is door de klantmanagers gerapporteerd over schending van de inlichtingenplicht met een totale terugvordering van
€ 42.227,85.

Een fraudevordering moet volledig worden terugbetaald. Daar bovenop kan een fraudeur nog een keer hetzelfde bedrag als boete krijgen. Gaat iemand opnieuw in de fout, dan wordt het bedrag nog hoger, namelijk 150%. Na de tweede overtreding kan de gemeente de uitkering maximaal drie maanden volledig inhouden. Alle mogelijkheden om het geld te innen worden benut. In 23 zaken is de uitkering in zijn geheel stopgezet.

Vervolg
De gemeente blijft ook in 2014 extra inzetten op de bestrijding van bijstandsfraude. Door de inzet van de sociale recherche en samenwerking met de regiogemeenten, maar ook door bestandsvergelijkingen met onder andere de Belastingdienst, het UWV, de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Soms krijgt de sociale recherche ook tips van derden, al dan niet anoniem. Maassluizers kunnen hiervoor de sociale recherche bellen die dagelijks bereikbaar is tussen 8.30 uur en 9.30 uur via 010 – 5931906.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Redactie
  22 september 2014 at 15:20

  Wij rekenen uiteraard mee. Er is ook nog die genoemde 42.000. Dan wordt het totaal alweer 1.200 / week.
  Wij kennen mensen die dat bedrag substantieel vinden.
  Interessante vraag is ook welke inspanningen en kosten ermee gepaard gaan.
  Wellicht dat de gemeenteraad hierover wordt geinformeerd en dan wordt ook dat publiekelijk.

 2. Aad Solleveld
  22 september 2014 at 15:03

  53 fraude gevallen, dat is er 1 per week doch dat terzijde. het teruggevorderde bedrag is 20000 euro kortom minder dan 400euro per fraude geval. ik ben heel benieuwd waar deze fraude uit bestaat.