© PR - Welke aanpassingen gaan wel door?

Op de Fenacoliuslaan zijn rioleringen in 2013 vervangen, waarna de bestrating weer  is aangebracht zonder aanpassingen door te voeren. Dat laatste was ingegeven door het jubileumjaar waardoor het bewust niet is meegenomen in de planning. Nu worden de plannen in 2015 concreet en is er verbazing en ergernis bij de bewoners. De gemeente gaat in gesprek met hen over de aanpassingen. Er wordt onderkend dat men verbaasd is over het niet overnemen van een aantal belangrijke wensen. Door een uitleg hoopt wethouder Pleijsier duidelijkheid te scheppen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt