Om de uitkomsten van onze gemeente wat reliëf te geven, presenteert men – bij wijze van referentie – de gemiddelde uitkomsten uit gemeenten die eerder de scan deden (rode cijfers en streepjes).

MAASSLUIS | Hoe groot is de kloof in beleving tussen wat B&W, gemeenteraad, ambtenaren en inwoners over de vormgeving en praktische uitvoering van de democratie.

In 2013 werd het al benoemd in de 2e van zijn inmiddels 333 columns “MIND the GAP“. Hij krijgt helaas gelijk gezien de scores in het onderzoek: Column(2): Denk om de kloof

De gemeente heeft een onderzoek laten verrichten met als doelstellig inzicht in de beleving van de  democratie in Maassluis. In elke gemeente proberen raadsleden, collegeleden en ambtenaren op eigen wijze in te spelen op wat er lokaal nodig is. Daarin bestaan dus veel verschillen. Maar voor alle gemeenten wordt het steeds belangrijker om goed samen te werken met inwoners. Bijna elke gemeente streeft dan ook naar een beter samenspel tussen gemeente en inwoners. En dat vraagt een andere manier van denken en werken.

Bij de start (eind november):

Gemeente enquête: Wat vindt u van hoe wij besluiten neemt?

Vind hier het volledige rapport:

RAPPORT (30 Blz)

Opvallend

Het begint met begrijpen dat de inzichten verschillen. En die kunnen zeer groot zijn.  Het rapport over dit onderzoek verscheen deze week en er vallen een aantal zaken op.

 • niet alle (steun)raadsleden hebben gereageerd
 • er hebben slechts 326 burgers gereageerd (= nog geen 1% van de bevolking!)
 • er hebben slechts 3 van de 5 collegeleden gereageerd

Dat werpt vragen op:

 1. Als raadsleden het niet opportuun vinden om een mening te geven, hoe zeer luisteren zij dan wel serieus naar de burgers?
 2. Als collegeleden(B&W) het niet opportuun vinden om een mening te geven, hoe zeer nemen zij dan de burgers serieus?
 3. Als er maar 326 burgers hebben gereageerd, betekent dat dan dat burgers totaal niet geïnteresseerd zijn, omdat zij zich nooit gehoord voelen?
 4. In welke mate zijn die 326 burgers die wél hebben gereageerd nog representatief voor de mening van kiezers.
 5. Zijn die 326 de meest militante inwoners die hun zegje per sé wel wil doen?

Hoe de antwoorden op deze vragen luiden zal wel nooit bekend worden. Het is nochtans zeer opmerkelijk te noemen en wellicht symptomatisch voor de staat van de democratie in onze stad. En wat betekent dat voor de nabije toekomst?

Opvallende uitslagen

Een aantal vragen levert ten opzichte van de mening van B&W sterk afwijkende veel lagere scores op vanuit de burgerij waar B&W zichzelf op 100% positief ziet.

► “Ik heb vertrouwen in het gemeentebestuur”

 

►Hoe is de communicatie, d.w.z. transparant, duidelijke besluitvorming, wordt er geluisterd naar de burger?

► Wordt er open en actief in uw gemeente met burgerparticipatie omgegaan?

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. TLPETER
  5 januari 2021 at 17:32

  Het college heeft nog veel werkt te verrichten om de bevolking van Maassluis hetzelfde idee te geven over hun gedachte over veel zaken in het Maassluis.
  De gedachte was alom aanwezig, deze worden nu met het onderzoek aangetoond.
  Denk b.v. aan de achter ons liggende inspraak procedures opgestart door het college.
  Het deelnemeraantal van de College en de Raad geeft aan dat deze personen in een andere BUBBEL leven in onze Msl. samenleving.