MAASSLUIS | op 7 november 2018 kwam het CDA met een motie “Regenbooggemeente”. Deze motie werd door verschillende andere partijen met enthousiasme gesteund, zo ook door  GroenLinks. Juni is de internationale Pride-maand. In deze maand wordt er aandacht gevraagd voor de rechten en zichtbaarheid van de mensen uit de LHBTI+ gemeenschap. In onze samenleving zijn er veel mensen die zichzelf als LHBTI+ identificeren (ongeveer 1 op de 15 volwassenen). Helaas hebben deze mensen vrijwel altijd te maken met discriminatie, (sociale)uitsluiting en/of geweld.

Refererend aan het besluit van de gemeenteraad om een Regenbooggemeente te worden in 2018, met als doel de sociale acceptatie te bevorderen, heeft GroenLinks Maassluis de volgende vragen aan het college:


1. Wat is de reden waarom het uitvoeren van de motie “Regenbooggemeente” telkens wordt uitgesteld of is een verduidelijking nodig over de tijdhorizon waarvan we dan noodzakelijk op de hoogte willen zijn?
2. Wat is het college van plan om de sociale veiligheid van LHBTI+’ers te waarborgen? En wilt u, dat dan ook oormerken naar voorkomende gebeurtenissen?
3. Welke mogelijkheden heeft het college om de (sociale) veiligheid van LHBTI’ers in Maassluis te waarborgen? En hoe ziet zo’n waarborging er dan concreet uit?
4. Op 11 oktober, Nationale Coming-Out dag, wordt de regenboogvlag gehesen op het stadhuis, wordt hierbij dan de nieuwe regenboogvlag gebruikt?
5. Betrekt het college ook dagen zoals: Internationale Dag tegen Homofobie en Paarse Vrijdag in het beleid? Dit ligt namelijk voor de hand gezien de definitie van een Regenbooggemeente.


© M.Nu

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt