MAASSLUIS | De ChristenUnie sprak wethouder Keijzer aan op diens voorstel voor omzetting naar een open jongerencentrum. Discriminatie, rechten van de mens: hoe verhoudt dit zich tot de wijze van wegzetten van Myositis ten gunste van Ummah Wahida. In het gesprek dat zij hebben gevoerd met Ummah Wahida – een zeer prettig en inhoudelijk gesprek – heeft de CU begrepen dat zíj in ieder geval het gebouw willen openstellen voor iedereen. Iedereen

 


Dit is de tekst van de bijdrage van  de fractie van de CU in het raadsdebat InBlik 11 april 2017.

Voorzitter,
Fijn dat er zoveel insprekers en mensen aanwezig zijn. Dat zou wat ons betreft bij elke raad mogen. Al is de aanleiding van uw bezoek natuurlijk niet fijn.
De ChristenUnie is een partij die vooral samen wil werken met alle inwoners van Maassluis ongeacht hun afkomst geloof of geaardheid. Of dit in dit geval Marokkaanse jongeren zijn of kinderen met een verstandelijke beperking.

Er is door het college maatschappelijk wel wat overhoop gehaald met dit Raadsvoorstel. Met het volgende voorbeeld wil ik aantonen dat dit college Myosotis steeds heeft geprobeerd om op een verkeerd been te zetten. Dat is door vasthoudendheid en het voeren van wel een zuiver proces door Myosotis niet gelukt.

Vergelijking met marathonlopen

Voorzitter hij is net geweest de Marathon van Rotterdam. Maar als iemand niet kan lopen dan kun je vragen om daar aan mee te doen en als je dit wil doorzetten dan krijg je uiteindelijk nee te horen. Dat komt niet om dat hij wil tegenwerken maar dat komt omdat u het vraagt aan iemand die niet kan lopen, gehandicapt is en om die reden daar niet aan mee kan doen.
Dat is nu precies wat er is gebeurd met de verstandelijk gehandicapten kinderen van de vrijwilligers organisatie Myosotis . U bent net zo lang bezig geweest met uw eigen politieke spelletjes door hen naar de Koningshof en de Vloot te willen verplaatsen. Maar wie enig inzicht heeft in de situatie van deze kinderen dan is een nee om niet te verplaatsen naar een andere plek dan InBlik het enige logisch antwoord.

Zorgvuldigheid
In het bestuursrecht staat voor het zorgvuldigheidsbeginsel dat een beslissing van de overheid voldoende overwogen tot stand moet zijn gekomen door alle in aanmerking komende belangen te hebben afgewogen. U blijft het zelf een zorgvuldig proces noemen welnu voorzitter Wij niet. U heeft deze vrijwilligers net zo lang onder druk gezet tot ze het strijden voor hun doelgroep gehandicapten kinderen uiteindelijk hebben moeten los laten. Het woord schandalig en geen inlevingsvermogen is hier dus meer op z’n plaatst.

Rechten van mensen

U verwijst naar wetgeving jeugdbeleid , maar u rept geen woord over de positie van verstandelijk gehandicapten kinderen van Myosotis die u met dit Raadsvoorstel op achterstand zet in hun ontwikkeling. Ik verwijs hierbij naar de Universele verklaring van de rechten van mensen met een beperking en staat in het VN verdrag gehandicapten wat is mede ondertekend door Nederland. Deze paragraaf gaat over de kwetsbare kinderen van Myosotis die juist vanuit de overheid recht hebben op extra zorg en extra bescherming en die u hen met dit voorstel ontneemt. Toch ook goed om nog eens extra onder uw aandacht te brengen. Deze wet verbiedt ook discriminatie. Deze verstandelijk gehandicapten kinderen zitten bij InBlik op hun plaats en dat moet zo blijven.

Ummah Wahida en Myosotis

Na zorgvuldige afweging kunnen wij niet meegaan ten aanzien van de inhoud van de verkennende gesprekken van het CDA en D66.
Deze gesprekken sturen erop aan dat een combinatie van Ummah Wahida en Myosotis in InBlik mogelijk moet zijn. Misschien komt de boodschap van Myosotis hard over dat ze samen in Inblik niet zien zitten. Maar ook wanneer we goed kijken naar de activiteiten van umah wahida dan kunnen we niet anders dan concluderen dat het beter is beide partijen een eigen ruimte te geven en te gunnen. Alleen op die manier geven we deze partijen ruimte voor de toekomst. Wij blijven daarom Myosotis steunen om elk weekend zaterdag en zondag hun activiteiten en 1 keer per maand op zaterdagavond de disco in InBlik te kunnen blijven doen en dit eventueel daar nog uit te breiden met de ouderen.

Wie bepaalt?

Ten aanzien van de besluitvorming over een verplaatsing van Ummah Wahida hebben wij ons sterk afgevraagd wie is nu de leider van dit proces? Vanuit de gesprekken die we voeren in de stad lijkt het er steeds meer op dat de burgemeester in dit proces een belangrijke rol heeft gespeeld. U heeft destijds als een koopman het gebouw InBlik leeg aangeboden als nieuwe ruimte voor de Marokkaanse jongeren. Maar de onzorgvuldige werkwijze waarbij signalen uit de stad werden genegeerd en u uw plan doordrukte heeft ook hen nu in een moeilijke positie gebracht. Met dit voorbeeld hebben wij geen sterke indruk gekregen van deze burgemeester voor alle Maassluizers.

Onzorgvuldig

Doordat InBlik nog gewoon verhuurd wordt zal aan andere gebruikers aan wie met een huurcontract tot 2022 de rechtszekerheid worden ontnomen. Ook dit noemen wij zeer onzorgvuldig. Dat vele partijen nu tegen elkaar opstaan rekenen wij u zwaar aan als burgemeester en als college. Een ander punt van onzorgvuldigheid is de omgang met de angstige bewoners in een gebied met veel kwetsbare ouderen en waar u zonder enige onderbouwing een open jongeren centrum wil vestigen. Het is logisch gezien de gebeurtenissen in de Burgemeesterswijk dat deze mensen zich zorgen maakten en u een petitie hebben aangeboden met 470 handtekeningen. Het enige wat u gedaan heeft voor deze mensen is hen net voor het avondeten uit te nodigen en alleen een mededeling te doen dat er een open jongeren centrum komt in InBlik met de opmerking erbij: Dan is het maar duidelijk voor deze mensen.

Voorzitter deze mensen kwamen naar het stadhuis om te praten over hun angsten en bezwaren. Ook nu geen burgervader die oprecht en met inleving in gesprek gaat met deze oudere inwoners van Maassluis. Wij noemen dat zeer onzorgvuldig.

Samenwerken & verbinden?

Wij hebben sterk de indruk dat dit college wel samenwerkingsverbanden wil veranderen of wil verbinden maar vergeten om de mensen vooral de vrijwilligers daarin mee te nemen. Je hoeft geen hoge geleerde te zijn wat er dan gaat gebeuren. Dat gaat uiteindelijk ten koste van de inzet van vele aantal vrijwilligers die er dan mee zullen stoppen.

Dan verder over de beloften aan Ummah Wahida, want de ChristenUnie komt ook op voor deze jongeren. In de uitgebreide informatie hierover staat dat in 2010 wijkgebouw van wijkvereniging de flat en de stichting Ummah Wahida waren verhuisd naar een tijdelijk onderkomen en dat binnen 5 jaar er een vast gebouw moest komen. Dit is wel gebeurd voor de wijkvereniging maar niet voor de Marokkaanse jongeren. Dit noemen wij beleid op basis van willekeur. U heeft deze mensen net zo lang aan het lijntje gehouden en dan kun je wachten op narigheid. Naar onze mening hebben deze jongeren recht op een eigen stenen gebouw in de omgeving waar ze nu zitten. In het gesprek dat wij hebben gevoerd met Ummah Wahida. Wat een zeer prettig en inhoudelijk gesprek was, hebben wij begrepen dat zij het gebouw willen openstellen voor iedereen.

Het mag niet zo zijn dat we wel geld besteden aan een Sinterklaasintocht maar geen geld beschikbaar stellen om dit probleem en deze belofte op te lossen. En we jongeren laten zitten in een tijdelijke keet. Wij zouden graag zo spoedig mogelijk een deugdelijk voorstel zien, vooraf aan de kadernota.

Verder moet de doelgroep gerichte ondersteuning krijgen. Maar als het goed is zullen we in het beleidplan Meedoen concreet beleid te zien krijgen hoe u integratie in onze stad beter vorm gaat geven. Dat was uw toezegging op ons nadrukkelijke verzoek dat hier gericht beleid voor moet zijn in Maassluis.

Tegenstemmen

Voorzitter de ChristenUnie kan dit Raadsvoorstel niet steunen. Ook vinden wij het niet stemwaardig en moet wat ons betreft direct van tafel. Door uw college is niet aangetoond dan wel op enige wijze onderbouwd dat een open jongerencentrum met hele ruime openstellingstijden in een wijk met kwetsbare ouderen nodig is. Dat bleek ook uit de antwoorden van u op onze vragen. Daarbij moet er nog een besluit komen over het beleidsplan meedoen en nieuw jongerenbeleid.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

6 Reacties

 1. H. Tuil
  18 april 2017 at 10:56

  Binnen de kortste keren wordt Myosotis er uit getreiterd als ze samen met probleemjongeren Inblik moeten delen. Dat kun je zo voorspellen!

 2. John
  17 april 2017 at 20:12

  Het idee van ton is goed, alleen zou ik het omdraaien:
  Is het in het stadhuis geen ruimte voor Ummah Wahida?
  En is dat dan niet meteen een beter oplossing voor het probleem dat het college heeft laten ontstaan…

 3. Hans
  16 april 2017 at 15:44

  Het wordt nog wel even moeilijk voor mevrouw Scheurwater. Met 13 voor en 10 tegenstemmen heeft de raad toch echt een besluit genomen. Dat heet democratie!

 4. bea scheurwater
  16 april 2017 at 12:05

  waarom Myosotis, die hebben een plek en een contract, geef Ummah Wahida daar een plek, is er gelijk goede controle
  Alle lof voor CU, Mw Oosterman zei het enige ware: de Raad bepaalt..maar niet in Maassluis, hoe komt dat?

 5. Hans van der Burg
  15 april 2017 at 18:44

  Complimenten aan de CU voor hun bijdrage In zowel de commissie vergadering als in het plenaire debat. Geweldig hoe raadslid Mw Van Oosterman hier het (vage-)vuur aan de schenen wist te leggen van raadsleden van coalitiepartijen alswel aan die van het college. Heeft zeker indruk gemaakt. Het uiteindelijk resultaat kent alleen maar verliezers. Ook zo benieuwd wie hier nu de boosdoener van is ?

 6. ton
  15 april 2017 at 17:11

  Is er in het stadhuis geen ruimte voor Myosotis? Dat zou mijnheer Haan geheel niet erg vinden. Dat kasteel is toch veel te groot voor die paar mensen die er nu aanwezig zijn.