RIJNMOND | Het bedrijf uRecycle® gaat in de haven van Rotterdam een nieuwe fabriek bouwen voor zowel het recyclen als hergebruik van batterijen. De vestiging uRecycle® wordt de Europese hub voor verwerking van industriële- en draagbare batterijen.

uRecycle® is gespecialiseerd in recycling en hergebruik van draagbare en industriële batterijen. De werkzaamheden van uRecycle® omvatten daarnaast ook transport en opslag alsmede rapportage voor klanten in lijn met de huidige EU-wetgeving. Verder biedt het bedrijf ook gespecialiseerde richtlijnen voor een veilige omgang met lithium-ion-batterijen.

uRecycle® handelt volledig in lijn met de geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Dit biedt een goede milieubescherming en veilige omstandigheden voor degenen die zijn betrokken bij het recyclingproces. Het bedrijf behoort tot de top-3 van Europese batterij-recyclers. In ons land heeft het bedrijf, dat ook vestigingen heeft in Finland, Zweden en Groot-Brittannië, recent een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Stichting Stibat Services (Stibat), de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor het inzamelen van lege (draagbare) batterijen.

uRecycle® heeft tevens contracten met soortgelijke inzamelorganisaties in Noordwest-Europa en met o.a. vorkliftproducenten, auto- en e-bike importeurs. Daarmee is het bedrijf verzekerd van een goede aanvoer van batterijen.

Volwaardige hub voor recycling en hergebruik

uRecycle® koos voor Rotterdam vanwege “de strategisch uitstekende ligging”, stelt CEO Henny van Dort. “We kunnen hier uitgroeien tot een volwaardige hub voor recycling en hergebruik in Europa. De aanvoerlijnen naar Rotterdam zijn goed. Maar dat is het niet alleen. We zien dat er hier erg veel gebeurt op het vlak van de energietransitie en de circulaire economie. Daarmee vinden we in Rotterdam een goede aansluiting bij waar wij al ruim tien jaar mee bezig zijn. In Rotterdam willen we ook nieuwe partnerships in de keten aangaan.”

Stibat is positief over de komst van uRecycle®. Directeur Arie de Jong: “Tot nu toe brachten wij alle ingezamelde batterijen naar ons sorteercentrum buiten de randstad. Dat we nu ook een sorteercentrum in Rotterdam gaan benutten, is met het oog op de logistiek en duurzaamheid een enorme vooruitgang. Wij kijken uit naar de samenwerking met uRecycle®.”

Tweede leven van batterijen

In een batterij zitten stoffen die waardevol zijn voor hergebruik, maar ook stoffen die het milieu kunnen aantasten. uRecycle® beschikt over een proces om deze te scheiden en veilig te verwerken. Behalve op recycling, richt het bedrijf zich ook op hergebruik van met name industriële batterijen. Hierbij gaat het vooral om batterijen van elektrische auto’s. Wanneer die niet langer voldoen voor elektrische auto’s, zijn er ruime mogelijkheden voor een tweede leven in andere toepassingen.

Nadat afgedankte batterijen zijn gesorteerd op basis van de chemische samenstelling, worden deze geshredderd (door de versnipperaar). De geshredderde batterijen gaan vervolgens door een uitgebreid zeef- en filterproces waarna het product ‘zwarte massa’ ontstaat. Dit bevat een aantal stoffen, zoals zink, mangaanoxiden, kobalt, nikkel en andere metalen, die voor de industrie waardevol zijn in nieuwe toepassingen.

uRecycle® verwacht de komende jaren een aanzienlijke groei in de verwerking en hergebruik van industriële batterijen. Met name als gevolg van de groei in elektrificatie van transport.

Koploperspositie

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, is blij met de keuze voor Rotterdam. “Wij zijn bezig met onze haven en industrie in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Behalve inzetten op efficiency, nieuwe infrastructuur en de ontwikkeling van een nieuw energiesysteem, moeten we nu ook al stappen zetten op circulaire productieprocessen. Daarom past uRecycle® zo goed in Rotterdam. En het toont aan dat wij op dit gebied een koploperspositie innemen.”

De vestiging van uRecycle® in Europoort zal naar verwachting eerste helft 2020 in gebruik worden genomen. De fabriek gaat werk bieden aan circa 40 nieuwe medewerkers.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt