MAASSLUIS | Burgemeester Edo Haan reageert direct op een motie die dinsdagavond is aangenomen waarin de gemeenteraad het college van B&W verzoekt te onderzoeken of vuurwerkdetectiesystemen ingezet kunnen worden teneinde vuurwerkoverlast in kaart te brengen.

De gemeenteraad verzoekt het college ook waar nodig vuurwerkvrije zones uit te breiden en meer politie in te zetten om te controleren op afsteken van vuurwerk buiten de toegestane uren en het bezit en afsteken van illegaal vuurwerk.

De burgemeester liet direct weten dat daar dit jaar geen budget voor is.

De gemeente doet dit jaar wel al een proef met een vuurwerkdetectiesysteem in het Van Beethovenpark. Men kan met dit systeem zeer nauwkeurig traceren. Het werkt met decibelmeters die op de omringende flatgebouwen zijn geplaatst omdat in deze buurt veel overlast wordt verwacht. Het afsteken van vuurwerk kan tot op de meter nauwkeurig worden getraceerd. Het is niet bekend gemaakt wat de consequenties zijn bij gebleken excessieve overtredingen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    29 december 2016 at 20:11

    ”Laat Vuurwerk Het Mooiste Werk Blijven!!!”