RIJNMOND | Branchevereniging van Bosbadgidsen reageert verrast op bericht Natuurmonumenten dat bosbaden veel schade toe zou brengen.

Afgelopen week schrokken bosbadgidsen in heel Nederland van het nieuws: van AD tot Telegraaf berichtten de media dat Natuurmonumenten het bosbaden wil weren omdat de trage therapeutische wandelingen schadelijk zouden zijn voor de natuur. De bosbadgidsen zelf zijn niet gevraagd, het is hun een raadsel hoe dit beeld tot stand is gekomen.  Ze gaan in verweer en roepen Natuurmonumenten op om terug te komen op de uitspraken.

Gudrun Feldkamp, secretaris van de branchevereniging van bosbadgidsen Nederland (BBGN) stelt: bosbaden heeft juist een veel lagere impact dan andere activiteiten. We staan achter Natuurmonumenten als het erom gaat de achteruitgang van onze natuur een halt toe te roepen. Maar of het zin heeft om dan het bosbaden aan te pakken?   

“Voorafgaand aan een bosbad zorgen we ervoor dat de locatie vrij is van zwerfvuil en we laten geen sporen achter. We plukken wel eens een brandnetel voor de theeceremonie maar we gaan zeker niet mandjes vol bessen, kruiden of paddenstoelen plukken. Door het aandachtige tempo van bosbaden wordt er meestal nog geen twijg geknakt. We zijn gericht op zintuiglijke waarneming waardoor we ook het kleine leven dichtbij opmerken en liefdevol ontzien en bovendien leggen we geen kilometers af waardoor de ruimtelijke impact beperkt blijft. Mountainbikers, hikers, hardlopers en geocachers gebruiken de natuur als coulisse voor hun persoonlijke beleving en zetten haar naar hun hand. Bosbadgidsen helpen hun deelnemers zichzelf als onderdeel van de natuur te ervaren en niet als heer en gebruiker, waardoor je juist met rust laat en bewaart.” 

Feldkamp verbaast zich dat Natuurmonumenten niet vooraf contact heeft gezocht. “Ze kennen ons.” Er blijken diverse goed lopende afspraken tussen bosbadgidsen en beheereenheden te zijn waarbij ook een deel van de inkomsten aan Natuurmonumenten gaat. Er zijn vaste contactpersonen en er wordt actief contact gezocht met boswachters. 

Een erkende gids zou geen schade aan flora en fauna toestaan. “Misschien dat onopgeleide mensen in de natuur hebben staan rauzen onder het mom van bosbaden.” Feldkamp legt uit:  “Het uitgangspunt van erkende bosbadgidsen is het indigene begrip ‘nature tending’. We ervaren ons mensen niet als heer boven de natuur maar als onderdeel ervan, dat is tevens wat de deelnemers ervaren en wat bosbaden tot zo’n onvergelijkbare belevenis maakt.”

BBGN is een jonge vereniging met 30 leden en 80 nieuwsbriefontvangers, daarmee bereiken ze een groot deel van de bosbadgidsen.  De branche zorgt voor kennisbijeenkomsten, gezamenlijke bosbaden, Wildernis EHBO en bijscholing met bomen- en planten experts. 

Daar is deze week belangenbehartiging bij gekomen:  “We voorzien dat overal bosbadgidsen bij beheereenheden van Natuurmonumenten aan de bel trekken met alle emoties van dien. Of nog erger, dat bosbadgidsen overleg en samenwerking nu juist uit de weg gaan, wat de natuur zeker geen goed doet.”  

De Branchevereniging van Bosbadgidsen wil in gesprek met Natuurmonumenten. “De relatie moet worden hersteld, we zijn onterecht als activiteit te boek gesteld die de natuur te grote schade toebrengt, dat doet pijn.” Daarna kunnen er overkoepelende afspraken komen tussen Natuurmonumenten en leden van de branchevereniging. “Laten we samen optrekken en de harten openen voor de natuurlijke wereld. Dat is belangrijk voor ons en voor de natuur in een land dat straks geregeerd dreigt te worden door klimaatontkenners die natuurbeheer een woke hobby vinden. Bosbaden is geen hype die weer weggaat als je nu hard optreedt.” De deur staat open en de vereniging wacht op de uitnodiging voor een goed gesprek.

Een laatste tip van verenigingssecretaris Feldkamp: “Werk samen met erkende gidsen die lid zijn van de branchevereniging voor bosbadgidsen, dan weet je waar je bosbad voor staat. 


Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.