Blijft deze in de vaart?

MAASSLUIS | Het college van B&W stemt in met het het indienen van een zienswijze op het ontwerp Tracébesluit (OTB) en het Milieueffectrapport (MER) van de Blankenburg verbinding.

Er heerst onrust onder de huidige gebruikers van het veer. Gaat dit straks verdwijnen?

“Er is geen direct verband tussen de komst van de Blankenburgtunnel en het voortbestaan van de veerpont”, aldus Wethouder Pleijsier: “De aanbesteding van een nieuwe concessie voor het veer wordt door de provincie gedaan. Het veer is noodzakelijk. Maassluis heeft daar een stem in. Wel zal het zo zijn dat het gebruik door snelverkeer afneemt als die tunnel er eenmaal ligt. De Provincie zal het effect tijdig doorrekenen en dan in overleg met aanliggende gemeenten Rozenburg en Maassluis bepalen of dit consequenties heeft en wat dat betekent voor het gebruik van het veer.”

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. m.thomassen
  18 november 2015 at 23:38

  Het veer Mssl Rozb gaat in de huidige vorm hoe dan ook verdwijnen, zeker als de Blankenburgtunnel er ligt. Er moet al decennia veel Provinciaal geld bij, en de twee huidig veren zijn oud krakkemikkig. Volgens kennisdragers bij Rijkswaterstaat en Provincie worden de twee veerponten afgeschreven en komt er een klein voet & fietsveer voor terug. Daar vrijwel alle politici en beleidsmakers hebben zitten slapen rond duurzaam en milieu bewust besluitvorming, heeft men verzuimd in de te bouwen Blankenburgtunnel een 24 uurs fietstrace mee aan te leggen in de tunnel.

  Aardig om misschien te weten is dat de technische kennisdragers bij Rijkswaterstaat mij verzekerde dat de Oranjetunnel er nooit zal komen omdat dit technisch/financieel niet haalbaar is.

 2. bea scheurwater
  18 november 2015 at 20:57

  een antwoord zonder ergens echt antwoord op te geven, wat is dat toch, angst voor verantwoordelijkheid? tsja politiek, jammer de kloof van onbegrip wordt steeds groter