De Provincie die de verantwoordelijkheid afschuift op de markt

RIJNMOND | De provincie Zuid-Holland moet vaart maken met het onderzoek naar een volwaardige veerverbinding tussen Maassluis en Rozenburg. Dit heeft de fractie van JOU (voorheen 50PLUS) in Provinciale Staten van Zuid-Holland (afgedwongen). Fractievoorzitter Ellen Verkoelen diende een motie in waarbij gedeputeerde Staten werd gevraagd het onderzoek naar mogelijkheden voor de veerdienst te versnellen en in het najaar met de mogelijke oplossingen te komen. 

Voor de exploitatie van de veerdienst is aan Provinciale Staten gevraagd om extra geld. Daarmee moet de veerdienst op korte termijn weer op niveau worden gebracht. Momenteel wordt er alleen met een fiets en voetgangerspont gevaren. De provincie heeft de veerpont voor auto’s gekocht van de vorige exploitant en deze laten repareren. De exploitatie van deze veerpont moet in principe worden uitgevoerd door het bedrijf River Operations South Holland. Voor dit jaar en 2025 zou daarvoor een bedrag van ruim 3,3 miljoen euro beschikbaar moeten komen.  

Volgens Verkoelen kampt het veer Maassluis-Rozenburg al 15 jaar met onmogelijke aanbestedingsregels, juridische en financiële belemmeringen, slechte beschikbaarheid van personeel en kent een afhankelijkheid van organisaties met andere belangen die de exploitatie van de veerdienst op zich nemen.

Verkoelen: “Het laten varen van deze veerpont is tot een hel gemaakt voor de vele inwoners van Rozenburg, Maassluis en omliggende dorpen. En dat niet één jaar maar al de afgelopen 15 jaar. Het wordt tijd dat de provincie haar verantwoordelijkheid gaat nemen. Het maatschappelijke belang van de veerdienst moet altijd voorop staan. De constatering van het college dat de markt van veerdiensten relatief beperkt is kan ook uitgelegd worden als een markt die een stevige monopoliepositie heeft en een Provincie die de verantwoordelijkheid afschuift op de markt.”

JOU Zuid-Holland wil zo snel mogelijk onderzocht hebben wat nodig is om het veer op een gezonde manier te laten varen en of dat in eigen beheer moet gaan gebeuren of dat zoiets beter volledig uitbesteed kan worden. Verkoelen heeft geëist dat de resultaten van dit onderzoek in het najaar worden gepresenteerd. 


Foto Ellen Verkoelen, fractievoorzitter van JOU in Provinciale Staten

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

  1. Marinus / Maarten de Jong
    4 februari 2024 at 07:59 — Beantwoorden

    Je kunt jezelf ook de vraag stellen wat niet een hel is in Nederland .

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!