door Provincie Zuid-Holland

DEN HAAG | De afgelopen maanden hebben AquaSwets B.V. (vervoerder) en de provincie regelmatig contact met elkaar gehad over de exploitatie van de veerdienst Maassluis-Rozenburg. De verwachting van de vervoerder AquaSwets B.V. was dat het autoveer eind januari 2023 weer zou varen.

Tot op heden slaagt de vervoerder er onvoldoende in om duidelijkheid te scheppen over wanneer het autoveer weer in gebruik wordt genomen. De provincie Zuid-Holland vindt de ontstane situatie in Rozenburg-Maassluis niet langer acceptabel en sommeert daarom de vervoerder nu om binnen 4 weken te zorgen voor ten minste één veerpont voor auto’s, die de overeengekomen dienstregeling vaart.

Sommatie

De provincie Zuid-Holland is van mening dat vervoerder AquaSwets B.V. tekortschiet in de exploitatie van de veerdienst Maassluis-Rozenburg. Meerdere verplichtingen worden niet nagekomen, waaronder de inzet van tenminste één autoveer. Zeker zolang de Maasdeltatunnel nog niet in gebruik is, is het noodzakelijk dat automobilisten gebruik kunnen maken van de veerdienst Maassluis-Rozenburg. Het inzetten van alleen een fiets/voet veer voldoet voor hen niet. In haar sommatie stelt de provincie Zuid-Holland vervoerder AquaSwets B.V. daarom in gebreke en eist dat:

  • Er binnen 4 weken ten minste één veerpont voor auto’s wordt ingezet op het traject Maassluis-Rozenburg. En dat dit veer vaart volgens de overeengekomen dienstregeling.
  • Dat de vervoerder alles in het werk stelt om de technische voorbereidingen voor de verplaatsing van het ponton naar de locatie nabij de veerstoep in Rozenburg als voorziening voor het fiets-voetveer De Otter zo snel mogelijk verder te organiseren.

Baljeu: “Wij gaan er vanuit dat de vervoerder van het veer Maassluis-Rozenburg haar verantwoordelijkheid neemt en haar plichten conform het contract nakomt. In het belang van onze reizigers is het onze wens om in gesprek te blijven met elkaar. Maar wanneer er geen uitvoering wordt gegeven aan deze ingebrekestelling, dan zijn gerechtelijke stappen helaas niet uit te sluiten.”

Beschikbaarheid alternatief autoveer

De reparatie aan het koelsysteem van de Blankenburg duurde langer dan verwacht, mede doordat er geen standaard reserveonderdelen in de markt voorhanden zijn. De provincie heeft voortdurend met de vervoerder overlegd over de reparatiemogelijkheden van de veerpont. Daarbij is ook gekeken naar alternatieve mogelijkheden om een autoveer in te zetten. Tot nu toe is er geen geschikt alternatief gevonden. Dit komt omdat er maar weinig autoveren geschikt zijn om op de Nieuwe Waterweg (binnenwater niveau 2) te mogen varen én ook nog eens veilig kunnen aanmeren op de huidige veerstoepen. Deze veerstoepen zijn namelijk specifiek gebouwd voor de huidige grote autoveren Blankenburg en Staeldiep.

Verplaatsen ponton

Het fiets- voetveer ‘De Otter’ vaart op dit moment vanaf een ponton bij EIC Mainport Rotterdam dat zo’n 2 kilometer is verwijderd van de veerstoep in Rozenburg, hetgeen niet ideaal is voor de reizigers. De vervoerder werkt er hard aan om de situatie te verbeteren, door het ponton te verplaatsen naar een locatie naast de bestaande veerstoep. Hiervoor is de vervoerder met verschillende partijen in overleg die de benodigde werkzaamheden uit moeten voeren.

Wij zetten ons ervoor in om dit proces te versnellen en onderhouden intensief contact met de vervoerder, RWS en de gemeente Rotterdam over de te verlenen vergunning en de benodigde overeenkomsten. Als het ponton verplaatst is, kan er ook frequenter worden gevaren met het fiets- voetveer.


Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen

1 Reactie

  1. Mieke Dekker
    20 januari 2023 at 12:07 — Beantwoorden

    Niet alleen zijn de automobilisten de dupe, maar ook de fietsers (1x per uur veel te weinig) en zeker de mensen die gebruik moeten maken van een scootmobiel. Het is onmogelijk om nu van Maassluis in Rozenburg te komen (lukt niet met het pontje wat nu vaart) en v.v. Ikzelf bijvoorbeeld ben al anderhalf jaar niet bij m’n kinderen in Rozenburg geweest omdat ik afhankelijk ben van m’n scootmobiel. Me op laten halen (dus van Rozenburg via Benelux naar Maassluis en dan weer van Maassluis naar Rozenburg via de Benelux tunnel. En dan later op de dag weer dezelfde route weer terug is echt niet te doen al was het alleen maar m.b.t. de benzineprijzen en de tijd die dit allemaal kost. Gewoon weer een autopont die 3 x per uur afvaart van zowel de Maassluise kant als de Rozenburgse kant is het minste waar we op moeten kunnen rekenen. Ook de schoolgaande jeugd ondervinden heel veel overlast van de regeling van dit moment en niet iedereen heeft een auto om om te rijden.

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!