MAASSLUIS | Over het rapport Uitvoeringsprogramma integraal Veiligheidsbeleid 2017 wordt binnenkort met de gemeenteraad gedeeld. Daarin staat in de bijbehorende verantwoording over 2016 onder meer te lezen dat het aantal verwarde personen behoorlijk is gestegen.  Op een aantal andere terreinen zijn de cijfers gunstiger geworden. Over het geheel genomen is er geen sprake van een zorgwekkende situatie.

Vuurwerk
Er ligt voor 2017 op landelijk niveau een stringent voorstel voor verbod en handhaving rond vuurwerk. De G4 (vier grote steden) hebben dit onderwerp aangekaart.

Inbraken
Burgemeester Edo Haan vindt het hoge aantal inbraken nog steeds een zorgpunt.

Verwarde personen
Hoewel de politie extra budget heeft gekregen, blijft het lastig om de taak op het terrein van de begeleiding, vervoer etc van verwarde personen goed uit te voeren. Er zal gezocht gaan worden naar een oplossing qua capaciteit in regionaal verband.

Hennep teelt
Het oprollen van illegale kwekerijen blijft een grote zorg. Burgemeester Edo Haan: “Het lijkt wel of voor elke opgerolde kwekerij er vier voor terugkomen. Kortom een plaag.”

Veiligheidsmarkt
De voorlichting op deze jaarlijkse markt is waardevol. Helaas was er vrij weinig animo. Hier valt nog wat te bereiken.

Burgernet
Het aantal burgers dat zich heeft aangesloten  ligt rond de 6%, landelijk is dat 10%. Op dit terrein valt dus nog winst te behalen.

Overig
De projecten Geel Verven, en Waaks! stellen tevreden.

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    5 april 2017 at 08:55

    ”HENNEP,
    NEP HEN”