DELFLAND | Samen met de waterschappen in de regio en het Havenbedrijf Rotterdam gaat Delfland de waterhuishouding in het havengebied aanpakken. Dit naar aanleiding van de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek. De Nieuwe Waterweg wordt verdiept om de ontwikkeling van de haven van Rotterdam te stimuleren. Deze verdieping heeft effect op de zoetwatervoorziening, mogelijk het grondwater, en de veiligheid van de dijken in deze regio.

Voldoende zoet water, van goede kwaliteit, is een voorwaarde voor veel economische functies in het gebied. De waterschappen hebben de zorg voor zoetwater voor de industrie, de natuur en de land- en tuinbouw. Voor Delfland is zoet water van belang voor de glastuinbouw, de waterkwaliteit, de natuur en de veiligheid van de veenkaden.

De waterschappen zorgen voor waterveiligheid tegen overstromingen. Door de verdieping gaan de stromingen in de rivieren in de delta anders lopen en slijten de dijken onder water mogelijk uit. De veiligheid van de dijken in het beheergebied van Hollandse Delta kan daarmee in het geding komen. Om de veiligheid van de dijken te garanderen is de komst van een stortsteendepot afgesproken om bij acute veiligheidsproblemen direct in te kunnen zetten.

lees meer: hier

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt