door Heleen Paalvast

MAASLAND | De Historische Vereniging Maasland en de Midden-Delfland Vereniging hebben gezamenlijk beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Maaslandse Zoom. Dit plan maakt een bijna 18 meter hoog appartementengebouw mogelijk.

Zo’n hoog gebouw past niet in een landelijk dorp en zeker niet binnen het provinciaal beschermde landschap van Midden-Delfland. Het gebouw zal boven alles uitsteken en tot ver in de omtrek zichtbaar zijn. Het vertrouwde dorpsaanzicht met de twee kerktorens zal daarmee voorgoed veranderen.

Daarnaast zijn de plannen in strijd met het eigen beleid van de gemeente Midden-Delfland. Twee jaar geleden stelde de gemeenteraad in zijn Omgevingsvisie nog een maximale bouwhoogte van vier woonlagen (ca. twaalf meter) vast. Met het plan Maaslandse Zoom wordt deze grens met zes meter overschreden.

Beide verenigingen maakten daarom eerder via een zienswijze bezwaar tegen de plannen. De gemeenteraad was in zijn vergadering van 26 september niet gevoelig voor hun bedenkingen en handhaafde de maximale bouwhoogte.

Maaslanders verontrust
Intussen hebben tientallen verontruste Maaslanders bij de Historische Vereniging Maasland aan de bel getrokken. Zij zijn fel gekant tegen deze hoogbouw en spreken van een ‘onverteerbare aantasting van het dorpsgezicht’.

De twee verenigingen voelen zich zodoende extra gesterkt om in beroep te gaan bij de hoogste bestuursrechter. Zij verzoeken de bouwhoogte terug te brengen naar max. twaalf meter, vergelijkbaar met de appartementsgebouwen in de naastgelegen Commanderij.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen