Voordat de nieuwbouw in Sluispolder-West van start kan gaan, wordt het riool vervangen. In januari 2016 zijn daarom in en rond de P.C. Hooftlaan een aantal verkeersmaatregelen van kracht.

Woningcorporatie Maasdelta en de gemeente Maassluis werken samen om Sluispolder-West een metamorfose te laten ondergaan. De sloop van de eerste flats aan de G.A. Brederolaan en de Guido Gezellestraat is al vergevorderd.

Rioolstelsel en openbare ruimte
De gemeente draagt zorg voor een functionerend rioolstelsel en een functionele inrichting van de openbare ruimte. Deze werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd.

Werkzaamheden aan riool
Voorafgaand aan de eerste fase van de nieuwbouw wordt het riool vervangen, waarbij vuilwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd. Aannemingsbedrijf Van Dijk Maasland voert de werkzaamheden uit.

Verkeersmaatregelen 18 t/m 24 januari
Van 18 tot en met 24 januari 2016 zijn in de P.C. Hooftlaan tussen de G.A. Brederolaan en de Roemer Visscherstraat de volgende verkeersmaatregelen van kracht:

  • Volledige afsluiting voor het gemotoriseerde verkeer.
  • Verkeer richting het centrum en vanuit het centrum dat normaal via de P.C. Hooftlaan rijdt, volgt dan de omleidingborden.
  • Voetgangers en fietsers hebben doorgang maar met belemmeringen.

Verkeersmaatregelen 25 t/m 31 januari
Van 25 tot en met 31 januari 2016 zijn in de P.C. Hooftlaan ter hoogte van de kruising met de Mgr. W.M. Bekkerslaan de volgende verkeersmaatregelen van kracht:

  • Volledige afsluiting voor het gemotoriseerde verkeer.
  • Voetgangers en fietser hebben doorgang maar met belemmering.
  • Verkeer richting Arthur van Schendelstraat kan via een tijdelijke voorziening in- en uitrijden.
  • Het parkeren voor het centrum blijft bereikbaar.

In- en uitgang via Bilderdijklaan
Verkeer met bestemming Sluispolder-West kan het beste gebruik maken van de in- en uitgang via de Bilderdijklaan.

Woningen en panden bereikbaar
Uitgangspunt is dat woningen en panden altijd bereikbaar blijven, eventueel via loopschotten en/of rijplaten. Omleidingen en mogelijke afsluitingen van wegvakken of wegdelen worden tijdig bekend gemaakt en aangegeven met borden. Vanzelfsprekend worden daarbij ook de hulpdiensten en het openbaar vervoer geïnformeerd.

Meer informatie
Meer informatie over de vernieuwing van Sluispolder-West is te vinden via de website: www.sluispolder-west.nl.

Bron: www.maassluis.nl

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt