MAASSLUIS | Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland stijgt. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat het aantal in Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) sterker toeneemt dan in de rest van het land. Actie is nodig. Om die reden gaan de 23 gemeenten gezamenlijk aan de slag om nieuw regionaal beleid te maken. In de analyse is per slachtoffer gekeken naar leeftijd, vervoerswijze en het type weg waar het ongeluk plaatsvond.

Meer risico
Op basis hiervan zijn de risico’s per gemeente benoemd. Daaruit blijkt dat bepaalde groepen meer risico lopen op een ongeval in het verkeer. Dit zijn onder andere basisscholieren (6 tot 12 jaar), jongeren op de bromfiets (16 tot 17 jaar), middelbare scholieren (12 tot 15 jaar) en ouderen op de fiets (60+). In het regionale beleid zullen de maatregelen zich onder meer richten op deze groepen.

Afstemmen van maatregelen
Verkeersveiligheidsambassadeur MRDH Peter Meij: “Samenwerken aan een veilige regio voor alle verkeersdeelnemers is nu noodzakelijker dan ooit. Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. Verkeer stopt niet bij de gemeentegrens, daarom is afstemmen van maatregelen van belang. Maatregelen die we bijvoorbeeld kunnen nemen zijn het aanpassen van wegen, het veiliger maken van schoolroutes en het uitbreiden van verkeerseducatie. Denk aan cursussen voor ouderen met een E-bike.”

Nul Verkeersslachtoffers
De gemeenten werken al jaren aan verkeersveiligheid vanuit het motto ‘Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers’. Eind 2018 lanceerde het Rijk het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Dit vormde de aanleiding voor nieuw regionaal beleid.

Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft, om tot de analyse te komen, gesprekken gevoerd met alle 23 gemeenten over verkeersveiligheid.

Start
Wethouder Voskamp: “Verkeersveiligheid is erg belangrijk, ook voor ons in Maassluis. De analyse die samen met de 23 MRDH gemeenten is gemaakt is ook voor ons de start voor het komen tot een regionaal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid. Door het gezamenlijk optrekken kunnen wij onze kennis en expertise onderling delen en samen werken aan een betere verkeersveiligheid in de regio.”

Zomer 2020
In de komende periode werken de 23 gemeenten samen met de MRDH aan de ontwikkeling van het regionaal beleid. Naar verwachting is dit beleid zomer 2020 klaar.


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt