MAASSLUIS | Op 30-07-2021 heeft de fractie van VVD op van grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van het sluipverkeer op de verlengde Noordvliet. Met onderstaande brief beantwoordt B&W vragen in de gestelde volgorde.

1. Het snelheidsdisplay is ondertussen verwijderd, kunt u de gegevens en uw analyse met ons delen over de periode dat de display in gebruik is geweest?

In maart/april 2019 is een snelheidsdisplay geplaatst. De gemeten waarden zijn: gemiddeld 164 motorvoertuigen per etmaal en een gemiddelde snelheid van 21 km/h. De 85 percentielwaarde was 28 km/h (85% reed niet harder dan 28 km/h). De overige 15% reed harder dan 28 km/h, maar gezien de geldende maximumsnelheid van 30 km/h houden weggebruikers zich goed aan de snelheid.

2.Heeft u naar aanleiding van de resultaten en de beschreven problematiek in de tussenliggende periode contact gehad met de bewonerscommissie van de verlengde Noordvliet?

Er is contact geweest met een aantal bewoners. Naar aanleiding van de klachten is een inrijverbod ingesteld voor doorgaand verkeer, namelijk ‘gesloten voor alle motorvoertuigen’ met ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’. Deze maatregel is al enkele jaren geleden ingevoerd. Het probleem is [ook hier weer het gebrek aan handhavers / redactie ]  dat bestemmingsverkeer niet te controleren is en  snelheidscontroles in 30 km/h-straten wordt niet gedaan.

3. Welke maatregelen bent u voornemens, om sluipverkeer tegen te gaan tijdens de afsluiting wegens het groot onderhoud van de Lijndraaiers brug?

Er zijn wegen en bruggen afgesloten, in bepaalde straten is eenrichtingsverkeer ingesteld. Voor het hele gebied is een verkeerscirculatieplan ingesteld, waarbij de inzet is om sluipverkeer te voorkomen. Ook met de bewonerscomité van de verlengde Noordvliet zijn wij hierover in gesprek en is met hun wens voor eenrichtingsverkeer rekening gehouden.

4. Welke maatregelen bent u voornemens, om sluipverkeer tegen te gaan na het onderhoud?

Er is al een inrijdverbod (zie antwoord vraag 2) voor doorgaand verkeer ingesteld, uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Het is vrij moeilijk om dit verbod te handhaven en het doorgaande autoverkeer te weren. Een mogelijkheid is om met ‘ontheffingen’ te werken, alleen bewoners krijgen dan een ontheffing. Wel moet een regeling worden getroffen voor niet-bewoners/bezoekers die wel een bestemming hebben in deze straat.


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt