© www.maassluis.nu - Overstortleiding

In 2012 is het gemaal aan de Weverskade in Maassluis, ter hoogte van de parkeerplaats Wagenstraat, gerenoveerd. Tijdens deze renovatie bleek dat de overstortleiding vanaf het gemaal aan de Weverskade tot in de Noordgeer in dermate slechte conditie is, dat deze geheel vervangen moet worden. Aannemingsbedrijf Van Dijk uit Maasland voert dit werk uit, in drie fasen. Zoals de planning nu aangeeft, start Van Dijk met fase 1 op woensdag 20 mei 2015, mits de bestelde materialen binnen zijn en het weer het werken toelaat. Begin juli 2015 is het werk naar verwachting weer klaar.

De overstortleiding is een noodmaatregel en treedt alleen in werking wanneer het rioolstelsel van de achterliggende woonwijk bij zware regenval het water niet meer kan bergen. Het rioolwater wordt dan via de overstortleiding geloosd in de Noordgeer om op deze wijze het achterliggende gebied te behoeden voor wateroverlast.

De gemeente Maassluis en de aannemer realiseren zich dat het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden niet zonder overlast voor de omgeving kan gaan, maar doen er alles aan de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu