MAASSLUIS | Burgemeester Edo Haan heeft een noodbevel uitgevaardigd om de overlastgevende jongeren te kunnen weren uit het Vrijheidspark en de Burgemeesterswijk. Daarmee is tevens de weg vrij om direct te kunnen ingrijpen bij overlast.

Zaterdagavond hebben rond 21:30 uur ca 40 buurtbewoners zich verzameld om de buurt te verkennen.  Overdag is een reportageploeg van SBS6 ter plaatse geweest die in de uitzending van Hart van Nederland na 22:30 uur een korte impressie van de situatie in beeld brengt.

 

De burgemeester van Maassluis,

gelet op artikel 175 Gemeentewet en gelezen de beraadslaging van de gezagsdriehoek van Maassluis van 24 september 2016,

Overwegende,

 • Dat er vrees bestaat voor (ernstige) verstoring van de openbare orde in het Burgemeestersplantsoen en Vrijheidspark van de gemeente Maassluis;
 • Dat de verstoringen worden veroorzaakt door een groep jongeren, die nochtans onbekend zijn gebleven voor politie en gemeente;
 • Dat de bewoners van de betreffende woonwijk de verstoring niet langer meer (zullen) accepteren;
 • Dat de afgelopen drie weken ieder weekend een verstoring van de openbare orde heeft plaatsgevonden. De gedragingen bestaan uit vernielingen van gemeentegoederen, voertuigen van bewoners, ramen van woningen, alsmede het intimideren, en verleiden tot escalaties;
 • Dat daarom sprake is van een oproerige beweging en/of van ernstige wanordelijkheden danwel vrees voor het ontstaan daarvan, zoals bedoeld in artikel 175 Gemeentewet;
 • Dat het daarom noodzakelijk is om ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen en goederen, noodbevel af te geven.

Gelet op artikel 175 Gemeentewet
Beveelt de burgemeester;

 • Een ieder, die kennelijk behoren tot de groep ordeverstoorders danwel diegenen die zich hiermee sympathiseren, alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen en goederen, dan wel ter beperking van gemeen gevaar, terstond en stopt op te volgen.
 • Een ieder, die kennelijk behoren tot de groep ordeverstoorders danwel diegene die zich hiermee sympathiseren, zich op eerste aanzegging van de politie te verwijderen vanuit het Vrijheidspark en/of Burgemeestersplantsoen of zich te begeven in een richting door de politie aangegeven.
 • Een ieder, op eerste vordering identificatie toont en niet bemoeilijkt en medewerking te verlenen aan het vaststellen van de identiteit door de politie.
 • Dit bevel is geldig  tot en met dinsdag 27 september 2016.

Maassluis, 24 september 2016

De burgemeester van Maasluis

E. Haan

Het niet voldoen aan dit bevel is een misdrijf op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht.

 

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  25 september 2016 at 11:56

  ”Burgemeester Plant Fatsoen..,
  In Het Burgemeesterplantsoen!”

  Zet De Spa Er-in En Hark……,
  Wordt Het Weer ’n Vrijheidspark,