MAASSLUIS | Vijfenvijftig statushouders in de gemeente Maassluis tekenden vrijdag 8 september een participatieverklaring. Het volgen van workshops en ondertekenen van de participatieverklaring wordt per 1 oktober 2017 als verplicht onderdeel in de wet inburgering opgenomen.

Asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten zich snel thuis voelen in de samenleving. Een belangrijk onderdeel hiervan is bekend zijn met gebruiken, normen en waarden in Nederland die vaak anders zijn dan in het land van herkomst.

In groepen hebben de vijfenvijftig statushouders kennis opgedaan van Nederlandse normen en waarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit om op een prettige en veilige manier te participeren in de Nederlandse samenleving. De deelnemers die twee workshops van elk een dagdeel hebben afgerond kregen een certificaat uitgereikt. Tijdens de uitreiking waren ook familieleden aanwezig.

De workshops werden verzorgd door Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland. De stichting heeft hiervoor inspirerende cursusleiders ingeschakeld die jaren geleden ook ooit als vluchteling in Nederland zijn aangekomen en nu een volwaardig werkzaam bestaan in Nederland leiden.

Het grootste deel van de deelnemers is afkomstig uit Syrië en een klein aantal heeft de Eritrese/ Soedanees/ Irakese nationaliteit.

Felicitaties voor deelnemers
,,Welkom in Maassluis,’’ sprak burgemeester Edo Haan de deelnemers toe. ,,Ikzelf ben hier twee jaar geleden naartoe verhuisd en ik merkte aan mijzelf dat ik toch best moest wennen. Dat wennen moet voor jullie allemaal natuurlijk veel moeilijker zijn geweest. Jullie komen allemaal uit een ander land met andere gewoonten, een andere taal (en ook ander weer!) en dan valt het niet mee om je hier snel thuis te voelen. Ik hoop dat dat inmiddels al een beetje is gelukt. Met een positieve inzet van jullie en de gemeente, Maasdelta Maassluis, Vluchtelingenwerk, de Voedselbank, taalonderwijs en taalcoaches die ondersteuning bieden, willen we jullie helpen om zo snel mogelijk een goed bestaan op te bouwen in de Nederlandse samenleving.”

Nadat de deelnemers de participatieverklaring hadden ondertekend, werden ze persoonlijk door burgemeester Haan en wethouder Arnold Keijzer gefeliciteerd en ontvingen ze een presentje.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt