© PvdA - Sjoerd Kuiper presenteert de visie en standpunten

“Voorzitter, het goed leven in Maassluis wordt direct geraakt door de overdacht van sociale taken aan de gemeente. Juist voor kwetsbare groepen mensen, die op hulp en steun zijn aangewezen, gaan er dingen veranderen.
Het morele kompas van de PvdA is daarbij of goed leven voor iedereen mogelijk blijft. Dat je als arbeidsgehandicapte aan het werk komt, dat er hulp is als je als jongere ernstige problemen thuis hebt, dat er goede ondersteuning is als je niet meer voor jezelf kan zorgen.”

“Goede, betaalbare woningen en veilige wijken zijn nodig voor een goed leven. De afgelopen decennia is daar hard aan gewerkt. De aanstaande herstructurering van de sluispolder west is noodzakelijk omdat een aantal woningen kwalitatief niet meer goed is en we goede gemengde wijken willen. Maar het heeft wel een grote impact op de huurders in kwestie. Ruim 600 huishoudens moeten de komende jaren verhuizen naar een andere woning.”

“Uit recente cijfers blijkt dat 10,2% van de huishoudens in Maassluis leeft van minder dan 110% van het sociaal minimum. Vorig jaar diende de PvdA een motie in over de schuldenproblematiek met een aantal verzoeken. Wij zijn nog niet tevreden met de reactie daarop. Wij overwegen een nieuwe motie op dat punt.”

Dit is een kleine greep uit de inbreng van de PvdA bij monde van fractievoorzitter Sjoerd Kuiper tijdens het debat over de begroting 2015 afgelopen dinsdag. Op de site van de partij staat de hele tekst te lezen

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt