MAASSLUIS | Het was hard nodig, maar we kunnen melden dat er deze weken veel mooie dingen gebeuren bij de Voedselbank. Een opsomming: Giften van Wereldhave (eigenaar van Koningshoek), Gift van Grevelingen Veiligheid en een sponsoring voor de BHV-cursus voor de komende 4 jaar!

Het volgende compliment deelt de Voedselbank graag.

Er kwam een Riddergift van de Ridderlijke Duitse Orde na een geweldig stimulerend bezoek met als vermelding “Wij zijn heel dankbaar dat deze € 800,- via uw organisatie, met uw expertise, uw netwerk en uw harde werk , uitstekend terecht zal komen”

Verder kwam er een donatie van 50 speculaaspoppen en andere giften van particulieren binnen. En dan al die mensen die langskomen met speelgoed, kleding, huisraad en levensmiddelen.

Dank!

Op de zondagen 1 en 8 december zamelen de gezamenlijke kerken producten in. Kerkgangers nemen allerlei artikelen mee naar de kerken. De opbrengst van 1 december is 30 volle kratten. Deze zijn heel hard nodig nu de voorraadkasten bijna leeg zijn.

U kunt ook meedoen! Elke maandag- en dinsdagmorgen en op vrijdag kunnen er producten bij de locatie worden afgeleverd.

 


Niet omdat het kan, wél omdat het moet

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu