Toezicht op naleving noodzakelijk

MAASSLUIS | De Jeugdwet  is per 2015 ingegaan. Deze wet schrijft onder meer ook voor dat alle werknemers van een zorgverlenende instantie die onder deze wet vallen, over een VOG moeten beschikken. Dit betekent dat ook medewerkers als nog een verklaring omtrent gedrag moeten aanvragen indien zij langer in dienst zijn dan de datum waarop de zorgverlenende instantie Jeugdzorg begon te verlenen.

De VOG wordt ingezet als screeningsmiddel tegen geweld en misbruik door professionals en maakt onderdeel uit van de brede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Een aantal zorginstanties heeft dit nog niet op orde. Of alle instanties die in Maassluis op dit terrein actief zijn wél voldoen, is niet bekend. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om toe te zien dat de strikte naleving van deze voorwaarde wordt gecontroleerd.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt