MAASSLUIS | De gemeenteraad vergadert in commissie vanavond over het voorstel om tot eind 2015 de noodopvang voor vluchtelingen te handhaven.

Het voorstel omvat:

  1. Het COA toestemming te geven om de noodopvang van vluchtelingen aan boord van de Lady Anne voort te zetten voor de periode van 1 november 2023 tot 1 november 2025
  2. De bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA te verlengen middels een addendum op die overeenkomst
  3. De huidige ligplaatsvergunning aan de Buitenhaven Govert van Wijnkade te verlengen op grond van de Havenbeheerverordening 2019, waarbij ook ontheffing is verleend van het verbod om op een schip te wonen (Maassluis kan de ligplaats veranderen als die nodig is voor andere schepen)
  4. Het gedoogbesluit op grond van Wabo te verlengen (het gebruik voor bewoning is in strijd met het bestemmingsplan)

Bij instemming geldt deze aanpassing qua kostenvergoeding aan de gemeente door het COA:

Aangezien de bestuursovereenkomst in artikel 4 lid 1 oorspronkelijk een geldigheidsduur had van 8 weken en daarna van rechtswege eindigde en door dit addendum verlengd wordt tot 1 november 2025, zullen de door het COA te vergoeden kosten aan de gemeente geïndexeerd worden met het CPI alle huishoudens (prijspeil 2022) met ingang van 1 september 2023, vervolgens weer op 1 januari 2024 (prijspeil 2023) voor het jaar 2024 en op 1 januari 2025 (prijspeil 2024).

© FB van de Lady ANNE

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek