www.maassluis.nu - Een groot evenement vereist speciale maatregelen

Evenementen als The Passion, Intocht Sinterklaas, Furieade vallen in de categorie C. Wat betekent dat?

Het college van B en W heeft op 10 maart 2015 kennisgenomen van de concept-nota ‘Evenementenbeleid’. Deze nota ligt tot en met 29 april 2015 ter inzage bij de informatiebalie in het stadhuis.

Gedurende de inzageperiode kunt u met een brief uw zienswijze indienen bij de gemeente Maassluis, afdeling Openbare Orde & Wijkbeheer, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.
Herziening van de nota

In juni 2008 is de Nota Evenementenvergunningen vastgesteld, met een uiteenzetting van de te door lopen procedure en de mogelijkheden voor evenementen in de stad. Inmiddels is op een aantal plaatsen de situatie veranderd en dit heeft geleid tot een herziening van de nota.

Wilt u de nota in zien of meer erover lezen, ga dan naar de website van de gemeente

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt