DELFLAND | Stevige duinen en dijken zorgen ervoor dat ons gebied niet onder water loopt. Het zijn belangrijke waterkeringen die de inwoners van ons gebied en hun bezittingen beschermen. In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt over het op orde houden van deze keringen. In 2030 moet ten minste 95% van de regionale keringen aan de norm voldoen. Delfland rapporteert hierover jaarlijks aan de provincie Zuid-Holland.

Hoogheemraadschap van Delfland:

“Binnen ons gebied beheren wij 438 kilometer regionale waterkeringen. Het toetsen en waar nodig verbeteren van de waterkeringen is een forse taak waarmee wij structureel bezig zijn.

De veiligheidsnormen voor deze keringen zijn vastgesteld door de provincie Zuid-Holland. Door bodemdaling en zeespiegelstijging hebben wij niet alleen nu, maar ook in de toekomst een forse opgave.

Door die opgave goed in kaart te brengen, kunnen wij bepalen welke middelen we nodig hebben om de waterveiligheid van ons gebied te blijven borgen; er moet nog 60 kilometer op orde worden gebracht. Het college heeft kennisgenomen van de voortgang van het toetsen, ophogen en verbeteren van de regionale keringen bij Delfland.

Ook de komende jaren worden dus nog veel keringen opgehoogd en versterkt. De volgorde van het werk bepaalt Delfland op basis van urgentie. Ook worden kansen benut om mee te liften met andere werkzaamheden van Delfland of andere overheden of instanties. ”

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.